จัดประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning space) และโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 22 ม.ค. 2567 17:51:05      134    |     Share   

 

 วันที่ 22 มกราคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning space)และโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานเปิดการประชุม และคณะทำงานจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) นำโดย นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมคณะ ได้แก่ นางสาวสิชล เชยสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวนริสา ณ นคร ครูชำนาญการพิเศษ และนางสุรารักษ์ คุ้มสะอาด ครูผู้ช่วย ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และแนวทางในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning space) และโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม