ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 23 ม.ค. 2567 10:20:22      116    |     Share   

 

 วันที่ 22 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะผู้บริหาร สกร.จังหวัด สกร.อำเภอ สถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม