ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2567

 26 ม.ค. 2567 09:38:25      162    |     Share   

 

 วันที่ 25 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางจันทนา พรรณเจริญ พนักงานธุรการ ส3 และนางสาวจิราพร ขวัญเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี