ร่วมรับมอบนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดหนองคาย

 27 ม.ค. 2567 16:48:02      142    |     Share   

 

 วันที่ 27 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมรับมอบนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดหนองคาย