ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

 05 ก.พ. 2567 11:24:04      137    |     Share   

 

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 โดยมี โดยมี นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธิการการส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาเอกชน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมย่าโม 1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา