นิเทศ ติดตาม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 05 ก.พ. 2567 11:32:04      129    |     Share   

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตามสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในการสอบระบบ Paper Pencil และ ระบบ Digital Testing สนามสอบดังนี้
1. จังหวัดบุรีรัมย์ สนามสอบ สกร.อำเภอประโคนชัย ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
2. จังหวัดสุรินทร์ สนามสอบ สกร.อำเภอปราสาท ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
3. จังหวัดศรีสะเกษ สนามสอบ สกร.อำเภอเมืองศรีสะเกษ ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โดยทุกสนามสอบมีการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระเบียบ และวางระบบในการจัดสอบได้เป็นอย่างดี