ร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา สกร.อีสาน เกมส์ ครั้งที่ 7 ESAN DOLE GAMES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 11 ก.พ. 2567 10:18:04      121    |     Share   

 

 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา “สกร.อีสาน เกมส์ ครั้งที่ 7 ESAN DOLE GAMES ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นำโดย นางชนกพร จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม และสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 20 จังหวัด สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานศึกษาทุกแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิด และนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬา และนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล เป็นผู้กล่าวต่อนรับ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม และสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม


ดูเพิ่มเติม