ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567

 01 เม.ย. 2567 09:16:50      203    |     Share   

 

 วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางจันทนา พรรณเจริญ พนักงานธุรการ ส3 และนางสาวจิราพร ขวัญเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชนี เป็นประธาน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี