ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 28 มี.ค. 2567 09:50:16      180    |     Share   

 

 วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางทวีภรณ์ บุญลา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวธัญรัศม์ มิ่งไชยอนันต์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวอภิญญา พลอาสา ครู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดหลวง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนตลอดปีพุทธศักราช 2567