ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส สกร. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย สกร.จังหวัดอุบลราชธานี

 10 เม.ย. 2567 16:19:36      171    |     Share   

 

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ “พิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส สกร.” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย สกร.จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ.อนุสรณ์ 2563 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี