จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ไหว้ศาลพระไชยบุรี และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2567

 19 เม.ย. 2567 16:52:01      250    |     Share   

 

 วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.59 น. นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะครู และเจ้าหน้าที่ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ไหว้ศาลพระไชยบุรี และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ