ร่วมพิธีสวดพระปริตร และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่ 29 เมษายน 2567

 29 เม.ย. 2567 18:25:59      91    |     Share   

 

 วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเด่นชัย อ่ำแพร ครู พร้อมด้วย นางสาวจิราพร ขวัญเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี และนายธีระพงษ์ กองสุข นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้าร่วมพิธีสวดพระปริตร และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม จ.อุบลราชธานี