จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

 13 พ.ค. 2567 20:25:09      99    |     Share   

 

      วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกร.จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมนา ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวนั้นได้รับเกียรติจาก นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มามอบนโยบายเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับจังหวัดที่ มีจำนวนผู้เข้าสอบ และผู้สอบผ่านมากที่สุด 3 อันดับ และจังหวัดที่ยกผลสัมฤทธิ์ของตนเองได้เป็นอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมอภัยจันทวิมล สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นางเกณิกา ซิกวาร์ทชอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนายสมภพ สิริวรรณ ข้าราชการบำนาญสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มาให้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวม จำนวน 60 คน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาร่วมกัน