ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 05 มิ.ย. 2567 11:04:28      139    |     Share   

 

 วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางดรุณี รัตนสุนทร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และห้องสมุด

ประชาชนจังหวัดนครพนม