จัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

 10 มิ.ย. 2567 11:25:35      148    |     Share   

 

 วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 นำโดย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยร่วมกัน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาด เก็บขยะ และเศษกิ่งไม้ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ และอาคารไชยบุรี สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ