ร่วมประชุมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 13

 13 มิ.ย. 2567 16:28:04      111    |     Share   

 

 วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางดรุณี รัตนสุนทร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 13 โดยมี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมดังกล่าวนั้นเพื่อร่วมหารือและแนวคิดหลักของการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ซึ้งเน้นการจัดงานที่เกิดจากความร่วมมือกันหลายภาคส่วน กิจกรรมสำคัญ คือ การนำเสนอหนังสือทุกประเภทจากสำนักพิมพ์ส่วนกลาง มาให้ประชาชนเลือกชม เลือกซื้อได้โดยสะดวก และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งเนื้อหา และวิธีการนำเสนอเพื่อให้เป็นจุดเน้นการจัดงาน ในปี 2567