Info Graphic


รู้จักกัญไว้ กัญชาไม่ใช่กัญชง
รู้จักกัญไว้ กัญชาไม่ใช่กัญชง
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 384]
โดย : นายเทวินทร์ จันทรักษ์ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.8 จากจำนวน 4 โหวต
แหล่งเรียนรู้วัดพระขาว อำเภอเขมราฐ
แหล่งเรียนรู้วัดพระขาว อำเภอเขมราฐ
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 388]
โดย : นายธวัชชัย การเกษ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.7 จากจำนวน 3 โหวต
มารยาทในการใช้ห้องสมุด
มารยาทในการใช้ห้องสมุด
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 359]
โดย : นางสาวพัทรศยา วรรณวัตร กศน.อำเภอนาตาล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.8 จากจำนวน 4 โหวต
ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 447]
โดย : นางสาวสลิลทิพย์ ชีพสัตยากร กศน.อำเภอตระการพืชผล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 22 โหวต
อะโวคาโด ผลไม้สุดฮิตของเทรนด์คนรักสุขภาพ
อะโวคาโด ผลไม้สุดฮิตของเทรนด์คนรักสุขภาพ
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 389]
โดย : น.ส.หนูปรางค์ จันทะไข่สร กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
7 วิธีล้างมือให้สะอาด
7 วิธีล้างมือให้สะอาด
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 359]
โดย : จารุกิตติ์ กิ่มเกลี้ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
สายไหมมัดซิ่น
สายไหมมัดซิ่น
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 383]
โดย : น.ส.สุภัค โยธี กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
แหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุภูเขาเงิน
แหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุภูเขาเงิน
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 524]
โดย : นายทวี ชาหลักคำ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
Cryptocurrency คืออะไร
Cryptocurrency คืออะไร
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 474]
โดย : นายวิทวัส ทานาฤทัย กศน.อำเภอโพธิ์ไทร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 1.5 จากจำนวน 2 โหวต
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 431]
โดย : นายรุ่งเจิญ ช่วงชัย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
หม่ำ บ้านด่านฮัง ของดีขึ้นชื่อกว่า 80 ปี
หม่ำ บ้านด่านฮัง ของดีขึ้นชื่อกว่า 80 ปี
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 377]
โดย : นายจักรพันธ์ุ พันธุ์วิไล กศน.อำเภอนาตาล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ของกินเมืองเขม
ของกินเมืองเขม
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 368]
โดย : นางนงนภัส บัวพันธ์ กศน.อำภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
5 ขั้นตอน ครบจบ กศน.
5 ขั้นตอน ครบจบ กศน.
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 189]
โดย : นัฐกูล วงศ์พุทธะ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
COVID-19
COVID-19
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 189]
โดย : อภิวันท์ จันทรักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
5 สายพันธุ์แมวที่คนไทยนิยมเลี้ยง
5 สายพันธุ์แมวที่คนไทยนิยมเลี้ยง
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 190]
โดย : รวีวรรณ สุพร กศน.อำเภอดอนมดแดง
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
สรรพคุณกระชายขาว
สรรพคุณกระชายขาว
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 187]
โดย : น.ส.ภัคสรณ์สิริ ศิลวันต์ กศน.อำเภอตระการพืชผล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
9 ประโยชน์ของการดื่มกาแฟสด
9 ประโยชน์ของการดื่มกาแฟสด
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 193]
โดย : นายจุมพล ขันภัตน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 10 โหวต
8 ประเภทคราฟต์เบียร์ที่ติดท๊อปฮิตในไทย
8 ประเภทคราฟต์เบียร์ที่ติดท๊อปฮิตในไทย
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 177]
โดย : กิตติชัย บุรัสการ กศน.อำเภอนาตาล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
สรรพคุณมะกรูดกับคุณประโยชน์ทางยา
สรรพคุณมะกรูดกับคุณประโยชน์ทางยา
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 179]
โดย : อนงค์ สิงห์ทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
แยมมะม่วงหาว มะนาวโห่
แยมมะม่วงหาว มะนาวโห่
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 177]
โดย : ลภัสรดา พันธ์ป้อม สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ข้อควรรู้ โรคลัมปี สกิน
ข้อควรรู้ โรคลัมปี สกิน
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 174]
โดย : น.ส.ศรุตา ดวงรัตน์ กศน.อำเภอเขื่องใน
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
เรื่องกล้วย กล้วย
เรื่องกล้วย กล้วย
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 177]
โดย : น.ส.สินีประภา ศรีมันตะ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
สมุนไพรต้านโควิด
สมุนไพรต้านโควิด
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 175]
โดย : น.ส.ไกรวิณี ประเกาพันธ์ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอนาตาล
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอนาตาล
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 172]
โดย : น.ส.พวงผกา เฝือฝั้น กศน.อำเภอนาตาล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
เรื่องแมวๆ
เรื่องแมวๆ
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 186]
โดย : ว่าที่ ร.ต.นิรุทธิ์ เชื้อสกล กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
อาหารต้องห้ามสำหรับสุนัข
อาหารต้องห้ามสำหรับสุนัข
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 181]
โดย : นางปฏิมา ช่องคูณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
หาดทรายสูง
หาดทรายสูง
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 178]
โดย : น.ส.ศรัญญา คำกุณา กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
เคล็ดไม่ลับสำหรับความผอม
เคล็ดไม่ลับสำหรับความผอม
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 176]
โดย : น.ส.เกษร ตามพงษ์ กศน.อำภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน
สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 178]
โดย : น.ส.ธัญกร ยอดทอง กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การเลี้ยงลูกเชิงบวก
การเลี้ยงลูกเชิงบวก
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 175]
โดย : น.ส.จีรชยา ไหว้พรม กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การปลูกฝรั่งกิมจู
การปลูกฝรั่งกิมจู
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 171]
โดย : น.ส.ภิญญาพัชญ์ เสียงเสนาะ กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ออกกำลังกายเพื่ออะไร
ออกกำลังกายเพื่ออะไร
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 164]
โดย : น.ส.ศิริภัทรา ชมชิต กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การทำหมูแดดเดียว
การทำหมูแดดเดียว
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 176]
โดย : น.ส.อุไรลักษณ์ เหลากรม กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
การทำน้ำยาขนมจีนสมุนไพรต้านภัยโควิด-19
การทำน้ำยาขนมจีนสมุนไพรต้านภัยโควิด-19
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 174]
โดย : วราภรณ์ แก้วใส กศน.อำเภอตระการพืชผล
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
วัดพิชโสภารามแก้งเหนือ
วัดพิชโสภารามแก้งเหนือ
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 179]
โดย : นายกฤษฏีธัช นาชัยดี กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ผัดมักกะโรนี
ผัดมักกะโรนี
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 173]
โดย : น.ส.กัญญาพัชร แสนทรัพย์ กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
คู่มือการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
คู่มือการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 172]
โดย : นางอนุชราภรณ์ สาระคำ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลฯ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
แหล่งท่องเที่ยวตำบลสารภี
แหล่งท่องเที่ยวตำบลสารภี
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 180]
โดย : พิสมัย หิรัญอร กศน.อำเภอโพธิ์ไทร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
ไก่ชนพม่า
ไก่ชนพม่า
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 178]
โดย : นายทวีศักดิ์ ภาระเวช กศน.อำเภอโพธิ์ไทร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ แก่งช้างหมอบ
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ แก่งช้างหมอบ
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 178]
โดย : นางสาวบังอร รอบรู้ กศน.อำเภอ เขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
รอบรู้เรื่อง กัญชา
รอบรู้เรื่อง กัญชา
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 276]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
6 สมุนไพรต้านโควิด-19
6 สมุนไพรต้านโควิด-19
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 445]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
สถานที่ท่องเที่ยวไทย
สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 432]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.5 จากจำนวน 2 โหวต
สมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
สมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 327]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
3 ท่าง่ายๆ ออกกำลังกายสุขภาพดี
3 ท่าง่ายๆ ออกกำลังกายสุขภาพดี
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 299]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
โรคลัมปิสกิน
โรคลัมปิสกิน
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 206]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
10 สายพันธุ์ สุนัข ยอดฮิตในไทย
10 สายพันธุ์ สุนัข ยอดฮิตในไทย
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 260]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
อาหารเช้ามีประโยชน์อย่างไร
อาหารเช้ามีประโยชน์อย่างไร
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 1333]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
นักฟุตบอลระดับโลก
นักฟุตบอลระดับโลก
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 231]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
8 แนวคิดสุดล้ำเมืองแห่งอนาคต
8 แนวคิดสุดล้ำเมืองแห่งอนาคต
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 193]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยต้านโควิด-19
สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยต้านโควิด-19
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 358]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 3.0 จากจำนวน 2 โหวต
ชาบู vs สกี้ ต่างกันอย่างไร
ชาบู vs สกี้ ต่างกันอย่างไร
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 187]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
โรคติดเกม
โรคติดเกม
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 179]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
ไวรัสโคโรนา คืออะไร
ไวรัสโคโรนา คืออะไร
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 199]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 169]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 500]
โดย : กศน.จ.ชัยภูมิ, นครราชสีมา,สุรินทร์,อุดรธานี,บึงกาฬ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในชุมชน
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในชุมชน
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 801]
โดย : สำนักงาน กศน.จ.ศรีสะเกษ, ศว.อุบล,ศว.นครราชสีมา
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 579]
โดย : สถาบันสิรินธรฯ, กศน.จ.หนองคาย, เลย, ศฝช.สุรินทร์
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
การพัฒนาสุขภาวะของเด็ก
การพัฒนาสุขภาวะของเด็ก
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 947]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น ยโสธร สกลนคร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 3.8 จากจำนวน 4 โหวต
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 512]
โดย : สนง.กศน.จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
การสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์
การสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 639]
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ อำนาจเจริจ มุกดาหาร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
  แสดงหน้า 1