Info Graphic


แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 0]
โดย : กศน.อำเภอเขมราฐ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 0 จากจำนวน 0 โหวต
รอบรู้เรื่อง กัญชา
รอบรู้เรื่อง กัญชา
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 694]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
6 สมุนไพรต้านโควิด-19
6 สมุนไพรต้านโควิด-19
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 753]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
สถานที่ท่องเที่ยวไทย
สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 720]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 4.5 จากจำนวน 2 โหวต
สมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
สมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 774]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
3 ท่าง่ายๆ ออกกำลังกายสุขภาพดี
3 ท่าง่ายๆ ออกกำลังกายสุขภาพดี
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 1335]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
โรคลัมปิสกิน
โรคลัมปิสกิน
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 368]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
10 สายพันธุ์ สุนัข ยอดฮิตในไทย
10 สายพันธุ์ สุนัข ยอดฮิตในไทย
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 351]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
อาหารเช้ามีประโยชน์อย่างไร
อาหารเช้ามีประโยชน์อย่างไร
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 568]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
นักฟุตบอลระดับโลก
นักฟุตบอลระดับโลก
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 402]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
8 แนวคิดสุดล้ำเมืองแห่งอนาคต
8 แนวคิดสุดล้ำเมืองแห่งอนาคต
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 352]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 2 โหวต
สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยต้านโควิด-19
สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยต้านโควิด-19
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 338]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
ชาบู vs สกี้ ต่างกันอย่างไร
ชาบู vs สกี้ ต่างกันอย่างไร
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 381]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
โรคติดเกม
โรคติดเกม
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 279]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
ไวรัสโคโรนา คืออะไร
ไวรัสโคโรนา คืออะไร
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 377]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 311]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 332]
โดย : กศน.จ.ชัยภูมิ, นครราชสีมา,สุรินทร์,อุดรธานี,บึงกาฬ
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในชุมชน
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในชุมชน
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 586]
โดย : สำนักงาน กศน.จ.ศรีสะเกษ, ศว.อุบล,ศว.นครราชสีมา
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 407]
โดย : สถาบันสิรินธรฯ, กศน.จ.หนองคาย, เลย, ศฝช.สุรินทร์
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
การพัฒนาสุขภาวะของเด็ก
การพัฒนาสุขภาวะของเด็ก
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 686]
โดย : สนง.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น ยโสธร สกลนคร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 3.7 จากจำนวน 3 โหวต
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 350]
โดย : สนง.กศน.จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
การสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์
การสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 453]
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ อำนาจเจริจ มุกดาหาร
คะแนนโหวต
 
ผลโหวตเฉลี่ย 5.0 จากจำนวน 1 โหวต
  แสดงหน้า 1