เผยแพร่ผลงานวิชาการ


รายงานการวิจัย : การพัฒนาต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้
เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 2727]
ฉันทลักษณ์ ศรีผา
รายงานการวิจัย "การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558"
เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 1525]
ฉันทลักษณ์ ศรีผา
การประเมินโครงการเชิงระบบสู่การจัดการข้อมลู กศน.ตำบล อย่างมีคุณภาพ
เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 995]
ฉันทลักษณ์ ศรีผา
ดาว์โหลดโปรแกรม ITW 51 ล่าสุด 9 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 4222]
สำนักงาน กศน.
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงาน กศน.
เมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 916]
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กศน. จ.กรุงเทพ
  แสดงหน้า [1] 2