ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 866]
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
การประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 793]
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการตามข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) โดยมีนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. ประธานเปิดประชุม ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจติดตามประกอบด้วย ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ 6 ข้อสั่งการ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดห้องสมุด
เมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 868]
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดห้องสมุด"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 944]
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 786]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวึนออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จุดที่ 1 ณ กศน.อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จุดที่ 2 ณ กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และจุดที่ 3 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณท่านอำนวยการ กศน.อำเภอและผู้มีส่วนร่วมดำเนินงานทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
การศึกษานิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 788]
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายสิทธิพร ประสารแซ่ ครูชำนาญการพิเศษ นางศรัญญา โนนคู่เขตโขง ครู สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน. นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ 2562
นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 903]
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายสิทธิพร ประสารแซ่ ครูชำนาญการพิเศษ นางศรัญญา โนนคู่เขตโขง ครู สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน .ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในภาคเช้าเข้านิเทศ ณ กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ภาคบ่าย ณ กศน.อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ รมช.ศธ.
เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 819]
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ รมช.ศธ. โดยมีรองเลขาธิการ กศน.ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ประธานเปิดประชุม
นิเทศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 817]
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) กศน.จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 แห่ง
กิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day
เมื่อ : 30 มกราคม 2562  [อ่าน : 706]
วันที่ 30 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารและสถานที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
เมื่อ : 28 มกราคม 2562  [อ่าน : 793]
วันที่ 28 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เมื่อ : 27 มกราคม 2562  [อ่าน : 757]
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดย แม่ทัพภาคที่ 2 (พลโท ธรากร ธรรมวินทร) เป็นประธานในพิธี
การประชุมสร้างการรับรู้การบริหารการศึกษาในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 27 มกราคม 2562  [อ่าน : 730]
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายแทนเลขาธิการ กศน. การประชุมสร้างการรับรู้การบริหารการศึกษาในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ big data
เมื่อ : 27 มกราคม 2562  [อ่าน : 749]
ระหว่างวันที่ 23 -25 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา พลอาสา และ นางสาวนิตยา ตุ๊กสันเที๊ยะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ big data กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบัน กศน.ภาคใต้ ณ โรงแรมวีว่า จ.สงขลา
ร่วมงานวันครู
เมื่อ : 16 มกราคม 2562  [อ่าน : 833]
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมงานวันครู ณ โรงเเรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
เมื่อ : 13 มกราคม 2562  [อ่าน : 860]
ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบหมายให้ นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ กรุงเทพฯ
ประชุมการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในภูมิภาค
เมื่อ : 13 มกราคม 2562  [อ่าน : 855]
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ น.ส.จันทนา สุดสนอง ว่าที่ ร.ต.สุภัทรา หวังคู่กลางและนส.ดวงพร คำสุข เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุม เรื่อง การปฎิบัติงานในระบบ GFMIS KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา กศน.ออนไลน์
เมื่อ : 13 มกราคม 2562  [อ่าน : 756]
ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางสาวอภิญญา พลอาสา เข้าร่วมประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา กศน.ออนไลน์ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน.โดยนางสาววิเลขา สีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในที่ประชุม
ประชุมสัมมนาการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 05 มกราคม 2562  [อ่าน : 857]
ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมสัมมนาการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ สถาบัน กศน.ภาค
เมื่อ : 28 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 761]
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา พลอาสา และ นางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวและได้รับเกียรติจากท่านศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. มาเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12]