ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อ : 07 ธันวาคม 2564  [อ่าน : 666]
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประชุมนิเทศการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 679]
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุม/นิเทศ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครู เพื่อหารือ ติดตามและแนะแนวให้คำปรึกษาการเตรียมการให้ครูได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ให้สอดคล้องบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ณ ห้องประชุม 111 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการสอบปลายภาคเรียน
เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 740]
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาค พร้อมด้วย นางลัดดา คัมภีระ นางสาวจินตหรา สุพะนานัย และนายกัมปนาท ประชุมแดง เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการสอบปลายภาคเรียน โดยมี ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ รองเลขาธิการ​ กศน. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2564
เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 771]
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2564 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมรับนโยบาย จุดเน้น และการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 831]
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมรับนโยบาย จุดเน้น และการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ประชุม PA:Performance Agreement
เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 622]
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุม PA : Performance Agreement แก่ข้าราชการครูเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพและการประเมินงาน สร้างความเข้าใจและข้อตกลงในการพัฒนางานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ การประเมินคงวิทยฐานะ และการขอหรือมีวิทยาฐานะ ณ ห้องประชุม 111 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานในพิธีเปิดโครงฯ และบรรยายพิเศษ ดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษา
เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 722]
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ณ ห้องประชุมลำโขง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมบรรณาธิการเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ฯ กพด.ประจำปี 2564
เมื่อ : 27 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 688]
ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนายการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ ครู และนายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครูผู้ช่วย ประชุมบรรณาธิการเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ฯ กพด.ประจำปี 2564 ณ โรงเเรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 15 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 688]
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ข้าราชการและบุคลากรสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงตึกอำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
เมื่อ : 28 กันยายน 2564  [อ่าน : 700]
วันที่ 28 กันยายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำข้าราชการและลูกจ้างประจำ เคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) บริเวณหน้าเสาธงชาติหน้าตึกอำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการการปลูกนาข้าวในสระน้ําเพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อ : 28 กันยายน 2564  [อ่าน : 662]
ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2564 จัดกิจกรรมโครงการการปลูกนาข้าวในสระน้ําเพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสิงห์เสมา สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ : 28 กันยายน 2564  [อ่าน : 646]
ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2564 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด 17 จังหวัด
นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1/2564
เมื่อ : 28 กันยายน 2564  [อ่าน : 650]
ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศนฺ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะ นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1/2564 ณ กศน.อำเภอเมือง จ. มุกดาหาร กศน.อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ กศน.อำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี กศน.อำเภอสำโรง จ.อุบลราชธานี และกศน.อำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1/2564
เมื่อ : 28 กันยายน 2564  [อ่าน : 637]
ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1/2564 ณ กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กศน.อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กศน.อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี และกศน.อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ประชุมดำเนินการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564
เมื่อ : 28 กันยายน 2564  [อ่าน : 705]
13 สิงหาคม 2564 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมดำเนินการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานในการดำเนินการ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ กศน.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด
เมื่อ : 03 สิงหาคม 2564  [อ่าน : 791]
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "กศน.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด" และมอบกล้าพันธุ์ไม้สมุนไพร ต้านภัยโควิด ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อ : 03 สิงหาคม 2564  [อ่าน : 699]
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมโครงการอบรมการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่ง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
การประเมินตัดสินผลงานดีเด่นระดับประเทศออนไลน์
เมื่อ : 21 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 747]
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ ดำเนินการประเมินผลการตัดสินผลงานดีเด่นระดับประเทศออนไลน์ โดยมี นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก และ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี ร่วมพิจารณาประเมินผลตัดสินผลงานดีเด่นระดับประเทศ เพื่อส่งให้สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และมีคณะข้าราชการครู คอยอำนวยการตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารผลงานดีเด่นระดับประเทศในครั้งนี้
นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน อำเภอด่านซ้าย
เมื่อ : 21 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 872]
ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน อำเภอด่านซ้าย กศน.อำเภอเชียงคาน สำนักงาน กศน จังหวัดเลย
การประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 835]
ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะประธานกลุ่ม ได้จัดการประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค เพื่อรับทราบ/ให้ข้อเสนอแนะ สถานะโครงสร้างของสถาบัน การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรายงานผลการดำเนินงาน การวางแผนการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]