ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน. อีสาน เกมส์ ครั้งที่ 6 ESAN ONIE GAMES
เมื่อ : 24 มกราคม 2566  [อ่าน : 580]
วันที่ 24 มกราคม 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน. อีสาน เกมส์ ครั้งที่ 6 ESAN ONIE GAMES " ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม
ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ : 18 มกราคม 2566  [อ่าน : 524]
วันที่ 18 มกราคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
เมื่อ : 17 มกราคม 2566  [อ่าน : 522]
วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2566 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566
เมื่อ : 16 มกราคม 2566  [อ่าน : 526]
วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566
สักการะศาลพระไชยบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566
เมื่อ : 10 มกราคม 2566  [อ่าน : 534]
วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายมนตรี บูชาพรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สักการะศาลพระไชยบุรี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของหน่วยงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และบุคลากรทุกคน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ศาลพระไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด “มหกรรมแข่งขันกีฬา กศน. ร้อยแก่นสารเกมส์” ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
เมื่อ : 27 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 517]
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และให้กำลังใจนักกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬากศน. ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “มหกรรมแข่งขันกีฬา กศน. ร้อยแก่นสารเกมส์” ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน. ภูธานีเกมส์ ครั้งที่ 7
เมื่อ : 17 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 628]
วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กศน. ภูธานีเกมส์ ครั้งที่ 7
ร่วมเป็นเกียรติ ในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด สามเหลี่ยมมรกตเกมส์ 2566 ครั้งที่ 6
เมื่อ : 16 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 540]
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักกีฬา กรีฑา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา "กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกตเกมส์ 2566 ครั้งที่ 6
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนธันวาคม
เมื่อ : 14 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 504]
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุม
ร่วมเป็นเกียรติ การจัดแข่งขันกีฬา กศน.อุบลราชธานี เกมส์ ครั้งที่ 9
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 545]
วันที่ 12 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.อุบลราชธานี เกมส์ ครั้งที่ 9 "สปิริต มิตรภาพ สามัคคี"
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามราชการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 13 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 545]
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับการตรวจเยี่ยมและติดตามจากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จัดกิจกรรม 5 ส และBig Cleaning day เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
เมื่อ : 09 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 790]
ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เมื่อ : 06 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 598]
ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประชุมระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ครั้งที่ 3/2565
เมื่อ : 06 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 548]
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมรกต เป็นประธานการประชุม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ1
เมื่อ : 05 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 521]
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประชุม กศน. สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 548]
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2565  [อ่าน : 998]
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566"
ร่วมกิจกรรมโครงการ “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2565  [อ่าน : 577]
ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “กศน. จิตอาสา ซ่อมสร้าง ล้างใหม่” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอุทยานการเรียนรู้ TUFEC ร่วมกับภาคีเครือข่าย
เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2565  [อ่าน : 566]
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ TUFEC ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ร่วมพิธีเปิด งานบุญประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2565  [อ่าน : 1005]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีเปิด งานบุญประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]