ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กิจกรรม Big Cleaning day
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 448]
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดยความือของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาทำความสะอาด บริเวณประตูทางเข้าด้านถนนแจ้งสนิท และ บริเวณห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี"
ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 432]
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 510]
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคณะกรรมการ ดำเนินการประเมิน ด้านที่1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 452]
ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และ หลักสูตร พัฒนาอาชีพและการตลาดยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคฯ เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอภัยจันทวิมล สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 497]
ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค.2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน. รุ่นที่1
เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 454]
เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน. รุ่นที่1 ตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบรอบ 65 ปี
เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 736]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียง พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา "ศ.อ.ศ.อ" ครบรอบ 65 ปี
ประชุมประสานแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. 5 ภาค และ วันคล้ายวันสถาปนา
เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 472]
วันที่ 13 พ.ค. 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยบุคลากร จัดประชุมประสานแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. 5 ภาค และ วันคล้ายวันสถาปนา " ศ.อ.ศ.อ." ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุบงกช สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562
เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 486]
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พิธีปลูกต้นไม้มงคล ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อ : 29 เมษายน 2562  [อ่าน : 518]
วันที่ 29 เมษายน 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคล ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดย มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562
เมื่อ : 29 เมษายน 2562  [อ่าน : 501]
วันที่ 29 เมษายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.ครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 25 เมษายน 2562  [อ่าน : 500]
วันที่ 25 เมษายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.ครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงคาน จ.เลย
ประชุมปฎิบัติการผลิตสื่อเสียงรูปแบบรายการวิทยุ
เมื่อ : 24 เมษายน 2562  [อ่าน : 439]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคฯ มอบหมายให้ส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงรูปแบบรายการวิทยุ ตามโครงการผลิตสื่อเสียงในรูปแบบรายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอภัยจันทวิมล สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day
เมื่อ : 24 เมษายน 2562  [อ่าน : 444]
วันที่ 24 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ภายในบริเวณสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 สำนักงาน กศน . และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 19 เมษายน 2562  [อ่าน : 473]
วันที่ 19 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวสกุลตรา ขอสุข และนางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 สำนักงาน กศน . และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เมืองทองธานี
ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
เมื่อ : 17 เมษายน 2562  [อ่าน : 408]
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมสักการะศาลเจ้าพ่อไชยบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกราต์ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 6 เมษายน 2562
เมื่อ : 06 เมษายน 2562  [อ่าน : 500]
วันที่ 6 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประชุมปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่นิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์
เมื่อ : 06 เมษายน 2562  [อ่าน : 499]
วันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางศรัญญา โนนคู่เขตโขง คร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่นิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์
กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา ศึกษาดูงาน เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
เมื่อ : 29 มีนาคม 2562  [อ่าน : 500]
วันที่ 29 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาค พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากรจากอาจารย์แสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครูเชี่ยวชาญ ให้การความรู้และจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน
การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุน กศน.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 29 มีนาคม 2562  [อ่าน : 447]
วันที่ 28 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาค ประธานโครงการการคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุน กศน.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด ประธานกลุ่มศูนย์ 5 กลุ่ม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลการคัดเลือก ณ ห้องประชุม 111 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8]