ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โครงการการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำหรับบุคลากร สกร. ที่สังกัดสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อ : 04 กันยายน 2566  [อ่าน : 374]
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำหรับบุคลากร สกร. ที่สังกัดสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2566
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 421]
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอเมืองชัยภูมิ และ สกร. อำเภอแก้งคร้อ สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดชัยภูมิ
จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ : 29 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 403]
ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอประโคนชัย และ สกร. อำเภอพลับพลาชัย สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อ : 29 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 427]
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอประโคนชัย และ สกร. อำเภอพลับพลาชัย สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 29 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 346]
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอสังขะ และ สกร. อำเภอปราสาท สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดสุรินทร์
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 25 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 346]
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอเสลภูมิ และ สกร. อำเภอโพนทอง สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำ Application หน่วยจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 25 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 363]
ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำ Application หน่วยจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 24 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 336]
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ สกร. อำเภอบรบือ สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดมหาสารคาม
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอพนา และ สกร. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อ : 23 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 373]
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางเดือนเพ็ง แก่นต้น ครู และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอพนา และ สกร. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 23 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 380]
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องอภัยจันทวิมล สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมงานการประชุมขับเคลื่อนงานการศึกษาจาก กศน.สู่ สกร.อย่างมีคุณภาพ กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
เมื่อ : 18 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 371]
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานการประชุมขับเคลื่อนงานการศึกษาจาก กศน.สู่ สกร.อย่างมีคุณภาพ กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
ส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 18 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 437]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับ สำนักงาน สกร.จังหวัด 15 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนจัดและส่งเสริม จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ จำนวน 40 ชั่วโมง หลักสูตรการร้อยลูกปัดจากคริสตัล
เมื่อ : 16 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 384]
ระหว่างวันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริม ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ จำนวน 40 ชั่วโมง หลักสูตรการร้อยลูกปัดจากคริสตัล ณ ศาลาหนองนาควาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566 UBON BOOK FAIR CITY OF KNOWLEDGE
เมื่อ : 12 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 383]
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566 UBON BOOK FAIR CITY OF KNOWLEDGE
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
เมื่อ : 12 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 348]
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ประชุมพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 08 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 415]
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ
เมื่อ : 29 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 370]
วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ ซึ่งการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือสวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 351]
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมพิจารณาประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงาน เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประจำปี 2566
เมื่อ : 27 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 408]
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมพิจารณาประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงาน "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)" ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับผู้บริหาร
เมื่อ : 27 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 389]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับผู้บริหาร” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวตกรรมการเรียนการสอน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]