ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ร่วมสังเกตการณ์การประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ
เมื่อ : 26 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 362]
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเด่นชัย อ่ำแพร ครู และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กศน. ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
เมื่อ : 25 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 399]
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 382]
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ
ร่วมประชุมคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้(http://lrls.nfe.go.th) ระดับประเทศ
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 377]
ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางเดือนเพ็ง แก่นต้น ครู ร่วมประชุมคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://lrls.nfe.go.th) เพื่อคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ระดับประเทศ
การประกวดคัดเลือกคลิปวิดีทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 384]
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดการประกวดคลิปวิดีทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2566
เมื่อ : 20 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 386]
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางดรุณี รัตนสุนทร และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดขอนแก่น และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการเปิดตัวแอปพลิเคชัน ตามโครงการคลังความรู้ กศน.
เมื่อ : 18 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 353]
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา พลอาสา ครู เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการเปิดตัวแอปพลิเคชันตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) ณ ห้องประชุมสถาบันการศึกษาทางไกล กรุงเทพมหานคร
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566 UBON BOOK FAIR CITY OF KNOWLEDGE
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 392]
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566 UBON BOOK FAIR CITY OF KNOWLEDGE
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 374]
วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางเดือนเพ็ง แก่นต้น ครู และนายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
ติดตามและวางแผนเตรียมรับการประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 364]
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันกศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนเตรียมการประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับประเทศ ณ กศน.ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ห้องสมุดประชาชน
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 396]
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครู ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ณ ห้องสมุดประชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ห้องสมุดประชาชน
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 399]
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครู ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ณ ห้องสมุดประชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space)
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 399]
ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายเด่นชัย อ่ำแพร ครู ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ณ จังหวัดสุรินทร์
ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ห้องสมุดประชาชน
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 364]
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครู ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ณ ห้องสมุดประชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ห้องสมุดประชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 387]
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครู ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ณ ห้องสมุดประชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 23 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 386]
ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้บุคลากรส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน. สู่ สกร.
เมื่อ : 23 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 414]
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน. สู่ สกร. ณ พี.ซี. คอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ร่วมพิธีเปิดโครงการภาษาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 สกร.อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 375]
ร่วมพิธีเปิดโครงการภาษาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 สกร.อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครู กศน. เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 19 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 378]
วันที่ 18 มิถุนายน 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครู กศน. เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประชุมคัดเลือกเว็บไซด์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซด์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
เมื่อ : 15 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 393]
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประชุมคัดเลือกเว็บไซด์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซด์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]