ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อ : 27 มีนาคม 2562  [อ่าน : 428]
วันที่ 27 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เมื่อ : 11 มีนาคม 2562  [อ่าน : 443]
วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ บ้านสวนทิพย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
เมื่อ : 06 มีนาคม 2562  [อ่าน : 632]
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาคเช้า ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ภาคบ่าย ณ กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณ ท่านผอ.สนง.กศน.จังหวัด ท่านรอง ผอ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ผอ.กศน.อำเภอคอนสาร คุณครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
ประชุมชี้แจงการประสานแผนการนิเทศ
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 546]
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการประสานแผนการนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 437]
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 496]
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
การประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 452]
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการตามข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) โดยมีนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. ประธานเปิดประชุม ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจติดตามประกอบด้วย ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ 6 ข้อสั่งการ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดห้องสมุด
เมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 478]
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดห้องสมุด"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 572]
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 445]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวึนออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จุดที่ 1 ณ กศน.อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จุดที่ 2 ณ กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และจุดที่ 3 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณท่านอำนวยการ กศน.อำเภอและผู้มีส่วนร่วมดำเนินงานทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
การศึกษานิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 448]
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายสิทธิพร ประสารแซ่ ครูชำนาญการพิเศษ นางศรัญญา โนนคู่เขตโขง ครู สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน. นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ 2562
นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 514]
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายสิทธิพร ประสารแซ่ ครูชำนาญการพิเศษ นางศรัญญา โนนคู่เขตโขง ครู สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน .ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในภาคเช้าเข้านิเทศ ณ กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ภาคบ่าย ณ กศน.อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ รมช.ศธ.
เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 440]
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ รมช.ศธ. โดยมีรองเลขาธิการ กศน.ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ประธานเปิดประชุม
นิเทศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 441]
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) กศน.จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 แห่ง
กิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day
เมื่อ : 30 มกราคม 2562  [อ่าน : 378]
วันที่ 30 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารและสถานที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
เมื่อ : 28 มกราคม 2562  [อ่าน : 461]
วันที่ 28 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เมื่อ : 27 มกราคม 2562  [อ่าน : 426]
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดย แม่ทัพภาคที่ 2 (พลโท ธรากร ธรรมวินทร) เป็นประธานในพิธี
การประชุมสร้างการรับรู้การบริหารการศึกษาในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 27 มกราคม 2562  [อ่าน : 412]
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายแทนเลขาธิการ กศน. การประชุมสร้างการรับรู้การบริหารการศึกษาในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ big data
เมื่อ : 27 มกราคม 2562  [อ่าน : 429]
ระหว่างวันที่ 23 -25 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา พลอาสา และ นางสาวนิตยา ตุ๊กสันเที๊ยะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ big data กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบัน กศน.ภาคใต้ ณ โรงแรมวีว่า จ.สงขลา
ร่วมงานวันครู
เมื่อ : 16 มกราคม 2562  [อ่าน : 470]
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมงานวันครู ณ โรงเเรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8]