ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 1180]
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Exam)
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 1197]
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Exam) ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่8-9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตรดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษเพื่องานอาชีพ
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 1521]
วันที่ 7 สิงกาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2562"หลักสูตรดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษเพื่องานอาชีพ" รูปแบบกลุ่มสนใจ จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ ชมรมศาลาหนองนาควาย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ปิดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา การสร้างอินโฟกราฟิกสำหรับชุดการเรียน เพื่อสนับสนุนงาน กศน.
เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 1283]
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ เยี่ยมชมผลงานและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา การสร้าง lnfographic สำหรับชุดการเรียนรู้
เมื่อ : 31 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 1158]
นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิด การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา การสร้าง lnfographic สำหรับชุดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 30 กค.-2 สค.2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 1187]
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในงานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
การสัมนาเสริมประสบการณ์ หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พศ.2562
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1170]
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดการสัมนาเสริมประสบการณ์ หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พศ.2562 ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1158]
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2562 "หลักสูตรดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษเพื่องานอาชีพ"รูปแบบกลุ่มสนใจ จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ แกรนด์ปาการ์เดน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายภายใต้โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจราชการ
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1172]
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายภายใต้โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจราชการ และ ติดตามประเมินผล ระดับภาค และระดับจังหวัด และกิจกรรม IME Family Day ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคายและจังหวัดเลย
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความสามารถการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคนิควิจัยเป็นฐาน
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1077]
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความสามารถการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคนิควิจัยเป็นฐาน สำหรับบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย 2562 ณ ห้องหยกแก้ว รร.เนวาด้าคอนเวนชั่น จ.อบลราชธานี
การประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบ บรรณาธิการและจัดชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1274]
การประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบ บรรณาธิการและจัดชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเบลล่าบี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
อบรมการวิจัยและพัฒนา ( R&D ) สำหรับบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1182]
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ส่วนวิจัย ) จัดอบรมการวิจัยและพัฒนา ( R&D ) สำหรับบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562 โดยมี ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องโกเมน โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน. รุ่นที่2
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1112]
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน. รุ่นที่2 ตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1229]
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ข้าราชการและบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1160]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กศน.อำเภอในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม Big Cleaning day
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1168]
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดยความือของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาทำความสะอาด บริเวณประตูทางเข้าด้านถนนแจ้งสนิท และ บริเวณห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี"
ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1133]
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1242]
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคณะกรรมการ ดำเนินการประเมิน ด้านที่1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1191]
ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และ หลักสูตร พัฒนาอาชีพและการตลาดยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคฯ เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอภัยจันทวิมล สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1255]
ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค.2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20]