ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 853]
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 927]
ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลำดับที่ 2 เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักศึกษา ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 810]
ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครูผู้ช่วย นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักศึกษา ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอเชียงยืน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ กศน.อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยแต่ละสนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2564 และวางแผนการดำเนินงานในปี 2565
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 873]
ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.วิเชียรติโชติ โสอุบล ผู้อำนวยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวอภิญญา พลอาสา ครู และนางสาวสุกัญญา พวงสุวรรณ ครูผู้ช่วย ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2564 และวางแผนการดำเนินงานในปี 2565 ณ โรงแรมเดอ ไพรม์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร
ประชุมจัดเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 845]
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารประธานกลุ่มโซนทั้ง 5 โซน และนายธนกฤษ โคตรภักดี นางสาวสิรินทรา โพธิ์ศรี นางสาวดวงใจ แสงพฤกษ์ โดยมี นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กศน.อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
อบรมหลักสูตรจิตอาสาของ กศน. ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 976]
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรม "หลักสูตรจิตอาสาของ กศน. " ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานในพิธีเปิด
นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชุมออนไลน์
เมื่อ : 17 ธันวาคม 2564  [อ่าน : 1000]
17 ธันวาคม 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายมนตรี บูชาพรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชุมออนไลน์
กิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เมื่อ : 07 ธันวาคม 2564  [อ่าน : 848]
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายวิเชียรโชติ โสอุบล พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อ : 07 ธันวาคม 2564  [อ่าน : 848]
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประชุมนิเทศการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 865]
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุม/นิเทศ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครู เพื่อหารือ ติดตามและแนะแนวให้คำปรึกษาการเตรียมการให้ครูได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ให้สอดคล้องบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ณ ห้องประชุม 111 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการสอบปลายภาคเรียน
เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 932]
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาค พร้อมด้วย นางลัดดา คัมภีระ นางสาวจินตหรา สุพะนานัย และนายกัมปนาท ประชุมแดง เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการสอบปลายภาคเรียน โดยมี ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ รองเลขาธิการ​ กศน. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2564
เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 965]
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2564 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมรับนโยบาย จุดเน้น และการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 1021]
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมรับนโยบาย จุดเน้น และการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ประชุม PA:Performance Agreement
เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 800]
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุม PA : Performance Agreement แก่ข้าราชการครูเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพและการประเมินงาน สร้างความเข้าใจและข้อตกลงในการพัฒนางานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ การประเมินคงวิทยฐานะ และการขอหรือมีวิทยาฐานะ ณ ห้องประชุม 111 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานในพิธีเปิดโครงฯ และบรรยายพิเศษ ดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษา
เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 914]
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ณ ห้องประชุมลำโขง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมบรรณาธิการเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ฯ กพด.ประจำปี 2564
เมื่อ : 27 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 873]
ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนายการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ ครู และนายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครูผู้ช่วย ประชุมบรรณาธิการเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ฯ กพด.ประจำปี 2564 ณ โรงเเรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 15 ตุลาคม 2564  [อ่าน : 865]
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ข้าราชการและบุคลากรสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงตึกอำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
เมื่อ : 28 กันยายน 2564  [อ่าน : 882]
วันที่ 28 กันยายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำข้าราชการและลูกจ้างประจำ เคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) บริเวณหน้าเสาธงชาติหน้าตึกอำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการการปลูกนาข้าวในสระน้ําเพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อ : 28 กันยายน 2564  [อ่าน : 842]
ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2564 จัดกิจกรรมโครงการการปลูกนาข้าวในสระน้ําเพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสิงห์เสมา สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ : 28 กันยายน 2564  [อ่าน : 823]
ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2564 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด 17 จังหวัด
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]