ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอพนา และ สกร. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อ : 23 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 181]
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางเดือนเพ็ง แก่นต้น ครู และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอพนา และ สกร. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 23 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 174]
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องอภัยจันทวิมล สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมงานการประชุมขับเคลื่อนงานการศึกษาจาก กศน.สู่ สกร.อย่างมีคุณภาพ กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
เมื่อ : 18 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 181]
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานการประชุมขับเคลื่อนงานการศึกษาจาก กศน.สู่ สกร.อย่างมีคุณภาพ กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
ส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 18 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 235]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับ สำนักงาน สกร.จังหวัด 15 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนจัดและส่งเสริม จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ จำนวน 40 ชั่วโมง หลักสูตรการร้อยลูกปัดจากคริสตัล
เมื่อ : 16 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 198]
ระหว่างวันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริม ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ จำนวน 40 ชั่วโมง หลักสูตรการร้อยลูกปัดจากคริสตัล ณ ศาลาหนองนาควาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566 UBON BOOK FAIR CITY OF KNOWLEDGE
เมื่อ : 12 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 192]
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566 UBON BOOK FAIR CITY OF KNOWLEDGE
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
เมื่อ : 12 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 157]
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ประชุมพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 08 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 211]
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ
เมื่อ : 29 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 190]
วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ ซึ่งการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือสวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 168]
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมพิจารณาประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงาน เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประจำปี 2566
เมื่อ : 27 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 216]
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมพิจารณาประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงาน "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)" ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับผู้บริหาร
เมื่อ : 27 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 204]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับผู้บริหาร” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวตกรรมการเรียนการสอน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ร่วมสังเกตการณ์การประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ
เมื่อ : 26 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 178]
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเด่นชัย อ่ำแพร ครู และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กศน. ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
เมื่อ : 25 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 219]
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 193]
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ
ร่วมประชุมคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้(http://lrls.nfe.go.th) ระดับประเทศ
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 187]
ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางเดือนเพ็ง แก่นต้น ครู ร่วมประชุมคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://lrls.nfe.go.th) เพื่อคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ระดับประเทศ
การประกวดคัดเลือกคลิปวิดีทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 195]
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดการประกวดคลิปวิดีทัศน์ “ภาษาเพื่ออาชีพ” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2566
เมื่อ : 20 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 185]
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางดรุณี รัตนสุนทร และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดขอนแก่น และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการเปิดตัวแอปพลิเคชัน ตามโครงการคลังความรู้ กศน.
เมื่อ : 18 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 161]
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา พลอาสา ครู เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมการเปิดตัวแอปพลิเคชันตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) ณ ห้องประชุมสถาบันการศึกษาทางไกล กรุงเทพมหานคร
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566 UBON BOOK FAIR CITY OF KNOWLEDGE
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 192]
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566 UBON BOOK FAIR CITY OF KNOWLEDGE
  แสดงหน้า [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]