ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประชุมเสนอกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
เมื่อ : 29 มกราคม 2563  [อ่าน : 457]
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู ต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การนำไปใช้ การประเมินผลของสถาบัน กศน. ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ประชุมการจัดเตรียมการจัดกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5
เมื่อ : 24 มกราคม 2563  [อ่าน : 448]
วันที่ 24 มกราคม 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร ดำเนินการจัดประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ในระดับประเทศ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมกิจกรรมวันครู
เมื่อ : 17 มกราคม 2563  [อ่าน : 456]
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมทักษะพัฒนา ครู กศน.ครูเพื่อประชาชน อุบลราชธานี ประจำปี 2563
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมราชการ
เมื่อ : 15 มกราคม 2563  [อ่าน : 438]
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8
เมื่อ : 13 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 517]
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.อุบลราชธานี “ดงอู่ผึ้ง เกมส์” ครั้งที่ 8 ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เยี่ยมสนามเปตอง การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 13 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 456]
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมสนามเปตองและให้ขวัญกำลังนักกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้สนามเปตองในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ที่ 5 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของท่านธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 2562
เมื่อ : 06 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 460]
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการมอบหมายของท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ให้ข้าราชการครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 490]
วันที่ 25 พฤศิจกายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมสุบงกช สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของ รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 602]
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบาย ในสังกัด สำนักงาน กศน. โดยมีท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ติดตามคณะตรวจเยี่ยมตามกำหนดการดังกล่าวด้วย
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬา กศน.เกมส์ ระดับภาค
เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 566]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมหารือในการจัดเตรียมการในครั้งนี้
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 449]
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อหารือแนวทางการในดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสุบงกช 111 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลา และจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2562
เมื่อ : 24 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 501]
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีในช่วงเช้าพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ทุ่งศรีเมือง และพิธีถวายบังคมวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางเก่า จากนั้นในช่วงเย็น ร่วมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน
เมื่อ : 21 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 521]
วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อ : 21 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 547]
นศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมจิตอาสา (เราทำความดีด้วยหัวใจ)
ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมใจบรรจุของอุปโภค บริโภค ที่ได้รับจากผู้ร่วมบริจาค เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วม
เมื่อ : 11 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 556]
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมใจบรรจุของอุปโภค บริโภค ที่ได้รับจากการร่วมบริจาค เพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบาย ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
เมื่อ : 27 กันยายน 2562  [อ่าน : 475]
วันที่ 26 กันยายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จุดแรก ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อำเภอตระกาลพืชผล ซึ่งได้มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบอุทกภัย พร้อมให้กำลังใจคณะครูและผู้บริหารในการทำงาน ห่วงใยฝากให้ดูแลเด็ก ๆ ในพื้นที่นี้ ให้มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยดีเฝ้าระวังการเกิดโรคต่างๆ ที่อาจจะมาพร้อมกับน้ำท่วม
รับโล่รางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ประจำปี 2562 และรับประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้เกษียณอายุราชการ
เมื่อ : 19 กันยายน 2562  [อ่าน : 525]
วันที่ 15 กันยายน 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับโล่รางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ประจำปี 2562 และรับประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 จากท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวศึกษาธิการ ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมปฎิบัติการการสรุปผลการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ : 19 กันยายน 2562  [อ่าน : 457]
วันที่ 14 กันยายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการการสรุปผลการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแซนดูล เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัด จันทบุรี
การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดศึกษา รัชกาลที่10 สู่การปฎิบัติงานในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 07 กันยายน 2562  [อ่าน : 598]
วันที่ 5 กันยายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.และสถานศึกษาขึ้นตรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดศึกษา รัชกาลที่10 สู่การปฎิบัติงานในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอเวนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น
คณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2562
เมื่อ : 02 กันยายน 2562  [อ่าน : 466]
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุม คณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงาน กศน. โดย ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน ประธานที่ประชุม
  แสดงหน้า [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8]