ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ร่วมเป็นเกียรติ เเละเป็นผู้แทนอ่านสารวันครูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567
เมื่อ : 16 มกราคม 2567  [อ่าน : 285]
วันที่ 16 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติ เเละเป็นผู้แทนอ่านสารวันครูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567
ร่วมเป็นเกียรติ เเละบรรยายพิเศษ โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานสู่คุณภาพการเรียนรู้ สกร.จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 10 มกราคม 2567  [อ่าน : 358]
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติ และบรรยายพิเศษ
ประชุมกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสาร(จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์)
เมื่อ : 04 มกราคม 2567  [อ่าน : 291]
วันที่ 3 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบุคลากร เป็นประธานในการประชุมกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร(จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์)
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา และเปิดป้ายสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
เมื่อ : 25 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 279]
วันจัทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา และเปิดป้ายสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังคม
ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินง
เมื่อ : 24 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 301]
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ : 22 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 332]
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
เมื่อ : 09 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 291]
ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เพื่อให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลประกอบการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
เมื่อ : 05 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 311]
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 313]
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 01 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 299]
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ
ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566  [อ่าน : 328]
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566  [อ่าน : 286]
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และนางดรุณี รัตนสุนทร ครูผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2566
เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2566  [อ่าน : 302]
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จังหวัดกระบี่
ร่วมประชุมใหญ่ชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงาน ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปี 67
เมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566  [อ่าน : 289]
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมี นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2566  [อ่าน : 322]
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมี นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2566
เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2566  [อ่าน : 416]
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2566
ร่วมประชุมวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2566  [อ่าน : 380]
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
เมื่อ : 24 ตุลาคม 2566  [อ่าน : 531]
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
เมื่อ : 23 ตุลาคม 2566  [อ่าน : 459]
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา พวงสุวรรณ ครู และนางจันทนา พรรณเจริญ​ พนักงานธุรการ ส3 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี 2566 (ปีที่ 16)
เมื่อ : 20 ตุลาคม 2566  [อ่าน : 385]
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 น. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี 2566 (ปีที่ 16)
  แสดงหน้า [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]