ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ร่วมพิธีเปิด งานบุญประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2565  [อ่าน : 118]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีเปิด งานบุญประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน กศน.
เมื่อ : 02 พฤศจิกายน 2565  [อ่าน : 114]
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน กศน.
ประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 31 ตุลาคม 2565  [อ่าน : 133]
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้หาร สำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษาขึ้นตรง ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมนิว แทรเวล ลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2565
เมื่อ : 27 ตุลาคม 2565  [อ่าน : 96]
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสุบงกช (111)
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565
เมื่อ : 25 ตุลาคม 2565  [อ่าน : 146]
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง
ปล่อยคาราวาน kick off ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
เมื่อ : 21 ตุลาคม 2565  [อ่าน : 111]
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีปล่อยคาราวาน “kick off ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
เมื่อ : 14 ตุลาคม 2565  [อ่าน : 103]
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวประภาพร สุพรรณ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษาและทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา
เมื่อ : 06 กันยายน 2565  [อ่าน : 166]
ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษาและทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา "ยุคดิจิทัล"
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
เมื่อ : 01 สิงหาคม 2565  [อ่าน : 208]
วันที่ 28กรกฎาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.วิเชียรโชรติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการอบรมพัฒนาการเขียนบทความและการสร้างภาพ ภายใต้โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เมื่อ : 01 สิงหาคม 2565  [อ่าน : 221]
ระหว่างวันที่ 26- 27 กรกฎาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาการเขียนบทความและการสร้างภาพ ภายใต้โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมปทุมมาศ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออบรมพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ให้ได้รับความรู้ในการเขียนเนื้อหาและการถ่ายภาพในการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชนตามโครงการคลังความรู้ กศน. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม จำนวน 38 คน
ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2565  [อ่าน : 236]
ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู และบุคลากร สถาบัน กศน.ภาค 5 ภาค ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ : 09 มิถุนายน 2565  [อ่าน : 402]
ระหว่างวันที่ 6 -​ 8​ มิถุนายน​ 2565 ส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรม เดอะ คอนวีเนียน อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ : 02 มิถุนายน 2565  [อ่าน : 300]
2 มิถุนายน 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องโถง ตึกอำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21
เมื่อ : 25 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 484]
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีวิทยากรอบรมให้ความรู้ ได้แก่ นายอภิวัฒน์ วงศ์กัญหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 336]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 โดยนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด
พิธีรำลึกวันสถาปนา 68 ปี เกียรติภูมิ “ศ.อ.ศ.อ.”
เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 299]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีรำลึกวันสถาปนา 68 ปี เกียรติภูมิ “ศ.อ.ศ.อ.” มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายสังฆทาน และปิ่นโตแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวงศาลพระไชยบุรี พิธีรำลึกวันคล้ายวันสถาปนา 68 ปี ศ.อ.ศ.อ. และการเสวนาบทบาทของ ศ.อ.ศ.อ. และทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมรำลึกถึงวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ.
เมื่อ : 06 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 314]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 วันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ.
ประชุมประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 27 เมษายน 2565  [อ่าน : 307]
วันที่ 22 เมษายน 2565 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
เมื่อ : 27 เมษายน 2565  [อ่าน : 311]
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำของ นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ดีเด่น
เมื่อ : 24 มีนาคม 2565  [อ่าน : 336]
23 มีนาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูสกุลตรา ขอสุข ครูนิตยา ตุ๊กสันเทียะ ครูอภิญญา พลอาสา ครูเด่นชัย อ่ำแพร ครูกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ และครูสุกัญญา พวงสุวรรณ เป็นคณะกรรมคัดเลือก ณ ห้องประชุมสุบงกช (111)
  แสดงหน้า [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]