ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


การประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค
เมื่อ : 14 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 263]
ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะประธานกลุ่ม ได้จัดการประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค เพื่อรับทราบ/ให้ข้อเสนอแนะ สถานะโครงสร้างของสถาบัน การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรายงานผลการดำเนินงาน การวางแผนการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ในการดำเนินงานตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์
เมื่อ : 09 เมษายน 2564  [อ่าน : 356]
ในระหว่างวันที่ 6 - 29 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่อย่างเคร่งครัด
ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 09 เมษายน 2564  [อ่าน : 326]
วันที่ 8 เมษายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2564 ณ ชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เมื่อ : 08 เมษายน 2564  [อ่าน : 330]
วันที่ 7 เมษายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
เมื่อ : 07 เมษายน 2564  [อ่าน : 350]
วันที่ 5 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับคณะกรรมการรับเฉลยข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ (ม.ล.กฤษณ์กมล กมลาศน์ ) ฝังเฉลยข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านรายการโทรทัศน์ดิจิทัล รายวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อ : 07 เมษายน 2564  [อ่าน : 332]
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านรายการโทรทัศน์ดิจิทัล รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น ตอนที่ 13 - 18 ณ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
เมื่อ : 07 เมษายน 2564  [อ่าน : 310]
วันที่ 5 เมษายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... โดย ครูออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
นิเทศ ติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 / 2563
เมื่อ : 07 เมษายน 2564  [อ่าน : 268]
ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครูผู้ช่วย นิเทศ ติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 / 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สนามสอบในจังหวัดนครพนม มุกดาหารและอำนาจเจริญ
นิเทศ ติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
เมื่อ : 07 เมษายน 2564  [อ่าน : 245]
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตามการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ณ สนามสอบในจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี และหนองบัวลำภู
นิเทศ ติดตามกิจกรรม Co-Learning Space ห้องสมุด
เมื่อ : 07 เมษายน 2564  [อ่าน : 291]
วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครูผู้ช่วย นิเทศ ติดตามกิจกรรม Co-Learning Space ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดอำนาจเจริญและห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
นิเทศ ติดตามกิจกรรม Co-Learning Space ห้องสมุด
เมื่อ : 07 เมษายน 2564  [อ่าน : 239]
วันที่ 2 เมษายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตามกิจกรรม Co-Learning Space ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดยโสธรและห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย
นิเทศ เยี่ยมเยือน ติดตามการดำเนินกิจกรรม Co-Learning Space
เมื่อ : 02 เมษายน 2564  [อ่าน : 216]
วันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกนิเทศ เยี่ยมเยือน ติดตามการดำเนินกิจกรรม Co-Learning Space ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดยโสธร
กิจกรรม Big Cleaning day สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 02 เมษายน 2564  [อ่าน : 213]
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2564 - วันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคฯ พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณโดยรอบภายใน สถาบัน กศน.ภาคฯ และสระไทซิงเกอร์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด
เมื่อ : 02 เมษายน 2564  [อ่าน : 220]
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิเชียรติโชติ โสอุบล ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเด่นชัย อ่ำแพร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดโดย ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564
เมื่อ : 26 มีนาคม 2564  [อ่าน : 277]
วันที่ 26 มีนาคม 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคฯ พร้อมด้วยพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ห้อง 111 สุบงกช สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2563
เมื่อ : 23 มีนาคม 2564  [อ่าน : 248]
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมไชยบุรี
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
เมื่อ : 22 มีนาคม 2564  [อ่าน : 207]
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 งานการศึกษาต่อเนื่อง ส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา สถาบันกศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตร มีเนื้อหาและองค์ประกอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดย นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียง เป็นประธานในพิธีเปิด
ส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เมื่อ : 17 มีนาคม 2564  [อ่าน : 260]
วันที่ 17 มีนาคม 2564 ส่วนจัดและส่งเสริมฯ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้สำนักงาน กศน.จังหวัด 17 จังหวัด (ยกเว้น จังหวัดนครพนม ยโสธร และเลย) ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ
การดำเนินการประสานการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”แห่งที่ 110
เมื่อ : 17 มีนาคม 2564  [อ่าน : 280]
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะข้าราชการครู เข้าพบนายกานต์ กัลป์ตินันนท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี เพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”แห่งที่ 110 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู กศน. นักวิทย์ ผลิตสื่อวิทยาศาสตร์
เมื่อ : 11 มีนาคม 2564  [อ่าน : 345]
เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำอนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู กศน. นักวิทย์ ผลิตสื่อวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
  แสดงหน้า [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8]