ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นิเทศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1202]
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) กศน.จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 แห่ง
กิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day
เมื่อ : 30 มกราคม 2562  [อ่าน : 1070]
วันที่ 30 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารและสถานที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
เมื่อ : 28 มกราคม 2562  [อ่าน : 1164]
วันที่ 28 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เมื่อ : 27 มกราคม 2562  [อ่าน : 1134]
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดย แม่ทัพภาคที่ 2 (พลโท ธรากร ธรรมวินทร) เป็นประธานในพิธี
การประชุมสร้างการรับรู้การบริหารการศึกษาในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 27 มกราคม 2562  [อ่าน : 1100]
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายแทนเลขาธิการ กศน. การประชุมสร้างการรับรู้การบริหารการศึกษาในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ big data
เมื่อ : 27 มกราคม 2562  [อ่าน : 1121]
ระหว่างวันที่ 23 -25 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา พลอาสา และ นางสาวนิตยา ตุ๊กสันเที๊ยะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ big data กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบัน กศน.ภาคใต้ ณ โรงแรมวีว่า จ.สงขลา
ร่วมงานวันครู
เมื่อ : 16 มกราคม 2562  [อ่าน : 1218]
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมงานวันครู ณ โรงเเรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
เมื่อ : 13 มกราคม 2562  [อ่าน : 1257]
ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบหมายให้ นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ กรุงเทพฯ
ประชุมการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในภูมิภาค
เมื่อ : 13 มกราคม 2562  [อ่าน : 1254]
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ น.ส.จันทนา สุดสนอง ว่าที่ ร.ต.สุภัทรา หวังคู่กลางและนส.ดวงพร คำสุข เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุม เรื่อง การปฎิบัติงานในระบบ GFMIS KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา กศน.ออนไลน์
เมื่อ : 13 มกราคม 2562  [อ่าน : 1124]
ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางสาวอภิญญา พลอาสา เข้าร่วมประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา กศน.ออนไลน์ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน.โดยนางสาววิเลขา สีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในที่ประชุม
ประชุมสัมมนาการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 05 มกราคม 2562  [อ่าน : 1255]
ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมสัมมนาการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ สถาบัน กศน.ภาค
เมื่อ : 28 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 1139]
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา พลอาสา และ นางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวและได้รับเกียรติจากท่านศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. มาเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561
เมื่อ : 28 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 1239]
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเอกวัฒน์ บุญใบ รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสถาบัน กศน. ภาค
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 1449]
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวสกุลตรา ขอสุข และนางสาวอภิญญา พลอาสา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสถาบัน กศน. ภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงาน กศน.
ประชุมการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 1170]
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากรของสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุบงกช 111
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เมื่อ : 14 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 1195]
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และได้นำนิทรรศการไปแสดงร่วมด้วย ณ กศน.ตำบลโนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการตรวจราชการ
เมื่อ : 08 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 1225]
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการตรวจราชการ
การประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
เมื่อ : 01 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 1334]
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค (พ.ศ.2563-2565)
เมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 1452]
พิธีเปิดโดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวง ศธ. รร.รอยัลริเวอร์ กทม.ดร.วิเชียรโชติ ผอ.สถาบันฯ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาภาค(พ.ศ.2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.2563 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2561
เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 1357]
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2561
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21]