ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อบรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานและสถานศึกษา หลักสูตร การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 27]
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานและสถานศึกษา หลักสูตร การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 30]
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 26]
ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 31]
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 41]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เมื่อ : 09 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 39]
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เมื่อ : 08 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 40]
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 41]
ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบการทำพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัด
เมื่อ : 04 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 39]
ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบการทำพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ดีเด่น และห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 04 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 45]
ประชุมพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ดีเด่น และห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เมื่อ : 04 กรกฎาคม 2567  [อ่าน : 34]
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567
อบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2567  [อ่าน : 57]
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567
เมื่อ : 24 มิถุนายน 2567  [อ่าน : 82]
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสุบงกช (111)
ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2567
เมื่อ : 18 มิถุนายน 2567  [อ่าน : 79]
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวธัญรัศม์ มิ่งไชยอนันต์ ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด
ร่วมประชุมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 13
เมื่อ : 13 มิถุนายน 2567  [อ่าน : 113]
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางดรุณี รัตนสุนทร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 13
ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ : 13 มิถุนายน 2567  [อ่าน : 107]
วันที่ 12 -13 มิถุนายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
เมื่อ : 10 มิถุนายน 2567  [อ่าน : 149]
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 นำโดย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2567  [อ่าน : 140]
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางดรุณี รัตนสุนทร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2567  [อ่าน : 140]
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางดรุณี รัตนสุนทร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
เมื่อ : 03 มิถุนายน 2567  [อ่าน : 143]
วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ วงษ์ขันธ์ พนักงานพิมพ์ ส4 นายชัยรัตน์ กองสุข พนักงานธุรการ ส3 และนางจันทนา พรรณเจริญ พนักงานธุรการ ส3 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]