ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day
เมื่อ : 24 เมษายน 2562  [อ่าน : 1163]
วันที่ 24 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ภายในบริเวณสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 สำนักงาน กศน . และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 19 เมษายน 2562  [อ่าน : 1183]
วันที่ 19 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวสกุลตรา ขอสุข และนางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 สำนักงาน กศน . และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เมืองทองธานี
ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
เมื่อ : 17 เมษายน 2562  [อ่าน : 1097]
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมสักการะศาลเจ้าพ่อไชยบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกราต์ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 6 เมษายน 2562
เมื่อ : 06 เมษายน 2562  [อ่าน : 1290]
วันที่ 6 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประชุมปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่นิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์
เมื่อ : 06 เมษายน 2562  [อ่าน : 1223]
วันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางศรัญญา โนนคู่เขตโขง คร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่นิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์
กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา ศึกษาดูงาน เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
เมื่อ : 29 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1385]
วันที่ 29 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาค พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากรจากอาจารย์แสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครูเชี่ยวชาญ ให้การความรู้และจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน
การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุน กศน.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 29 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1152]
วันที่ 28 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาค ประธานโครงการการคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุน กศน.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด ประธานกลุ่มศูนย์ 5 กลุ่ม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลการคัดเลือก ณ ห้องประชุม 111 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อ : 27 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1156]
วันที่ 27 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เมื่อ : 11 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1153]
วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ บ้านสวนทิพย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
เมื่อ : 06 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1589]
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาคเช้า ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ภาคบ่าย ณ กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณ ท่านผอ.สนง.กศน.จังหวัด ท่านรอง ผอ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ผอ.กศน.อำเภอคอนสาร คุณครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
ประชุมชี้แจงการประสานแผนการนิเทศ
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1253]
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการประสานแผนการนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1147]
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1243]
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
การประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1161]
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการตามข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) โดยมีนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. ประธานเปิดประชุม ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจติดตามประกอบด้วย ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ 6 ข้อสั่งการ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดห้องสมุด
เมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1285]
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดห้องสมุด"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1369]
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1152]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวึนออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตาม การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จุดที่ 1 ณ กศน.อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จุดที่ 2 ณ กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และจุดที่ 3 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณท่านอำนวยการ กศน.อำเภอและผู้มีส่วนร่วมดำเนินงานทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
การศึกษานิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1173]
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายสิทธิพร ประสารแซ่ ครูชำนาญการพิเศษ นางศรัญญา โนนคู่เขตโขง ครู สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน. นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ 2562
นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1289]
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายสิทธิพร ประสารแซ่ ครูชำนาญการพิเศษ นางศรัญญา โนนคู่เขตโขง ครู สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน .ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในภาคเช้าเข้านิเทศ ณ กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ภาคบ่าย ณ กศน.อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ รมช.ศธ.
เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 1180]
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ รมช.ศธ. โดยมีรองเลขาธิการ กศน.ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ประธานเปิดประชุม
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 [20] [21]