ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด นิทรรศการและกิจกรรมในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร เรียนดี มีความสุข สกร.หนองบัวลำภู ส่งความสุข ปี พ.ศ. 2567
เมื่อ : 29 มกราคม 2567  [อ่าน : 266]
วันที่ 29 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด นิทรรศการและกิจกรรมในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร เรียนดี มีความสุข สกร.หนองบัวลำภู ส่งความสุข ปี พ.ศ. 2567"
ร่วมรับมอบนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดหนองคาย
เมื่อ : 27 มกราคม 2567  [อ่าน : 277]
วันที่ 27 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมรับมอบนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดหนองคาย
ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2567
เมื่อ : 26 มกราคม 2567  [อ่าน : 328]
นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางจันทนา พรรณเจริญ พนักงานธุรการ ส3 และนางสาวจิราพร ขวัญเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 23 มกราคม 2567  [อ่าน : 248]
วันที่ 22 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning space) และโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ : 22 มกราคม 2567  [อ่าน : 267]
วันที่ 22 มกราคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning space)และโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ร่วมงาน เทิดทูนธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต เพื่อน้อมถวายเป็นจริยบูชา
เมื่อ : 22 มกราคม 2567  [อ่าน : 248]
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน"เทิดทูนธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต" เพื่อน้อมถวายเป็นจริยบูชา วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์พุทธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี บ้านหนองช้าง ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องใน วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. 2567
เมื่อ : 18 มกราคม 2567  [อ่าน : 314]
วันที่ 18 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวอภิญญา พลอาสา ครู และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมพิธี
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567
เมื่อ : 17 มกราคม 2567  [อ่าน : 242]
วันที่ 17 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ ครู และนายชัยรัตน์ กองสุข พนักงานธุรการ ส3 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2567 จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมเป็นเกียรติ เเละเป็นผู้แทนอ่านสารวันครูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567
เมื่อ : 16 มกราคม 2567  [อ่าน : 262]
วันที่ 16 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติ เเละเป็นผู้แทนอ่านสารวันครูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567
ร่วมเป็นเกียรติ เเละบรรยายพิเศษ โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานสู่คุณภาพการเรียนรู้ สกร.จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 10 มกราคม 2567  [อ่าน : 327]
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติ และบรรยายพิเศษ
ประชุมกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสาร(จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์)
เมื่อ : 04 มกราคม 2567  [อ่าน : 271]
วันที่ 3 มกราคม 2567 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบุคลากร เป็นประธานในการประชุมกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร(จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์)
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา และเปิดป้ายสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
เมื่อ : 25 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 258]
วันจัทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา และเปิดป้ายสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังคม
ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินง
เมื่อ : 24 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 279]
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ : 22 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 311]
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
เมื่อ : 09 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 274]
ต้อนรับคณะทำงานจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เพื่อให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลประกอบการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
เมื่อ : 05 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 291]
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 02 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 293]
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 01 ธันวาคม 2566  [อ่าน : 283]
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ
ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3
เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2566  [อ่าน : 307]
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2566  [อ่าน : 266]
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และนางดรุณี รัตนสุนทร ครูผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566
  แสดงหน้า [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]