ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายภายใต้โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจราชการ
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1195]
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายภายใต้โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจราชการ และ ติดตามประเมินผล ระดับภาค และระดับจังหวัด และกิจกรรม IME Family Day ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคายและจังหวัดเลย
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความสามารถการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคนิควิจัยเป็นฐาน
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1102]
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความสามารถการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการใช้เทคนิควิจัยเป็นฐาน สำหรับบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย 2562 ณ ห้องหยกแก้ว รร.เนวาด้าคอนเวนชั่น จ.อบลราชธานี
การประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบ บรรณาธิการและจัดชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1302]
การประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบ บรรณาธิการและจัดชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเบลล่าบี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
อบรมการวิจัยและพัฒนา ( R&D ) สำหรับบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1204]
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ส่วนวิจัย ) จัดอบรมการวิจัยและพัฒนา ( R&D ) สำหรับบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562 โดยมี ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องโกเมน โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน. รุ่นที่2
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1138]
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน. รุ่นที่2 ตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ : 04 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 1253]
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ข้าราชการและบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1182]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กศน.อำเภอในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม Big Cleaning day
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1189]
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดยความือของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาทำความสะอาด บริเวณประตูทางเข้าด้านถนนแจ้งสนิท และ บริเวณห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี"
ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1159]
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1267]
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคณะกรรมการ ดำเนินการประเมิน ด้านที่1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่2 ด้านความรู้ความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1212]
ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และ หลักสูตร พัฒนาอาชีพและการตลาดยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคฯ เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอภัยจันทวิมล สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1279]
ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค.2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน. รุ่นที่1
เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1202]
เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน. รุ่นที่1 ตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบรอบ 65 ปี
เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1530]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียง พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา "ศ.อ.ศ.อ" ครบรอบ 65 ปี
ประชุมประสานแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. 5 ภาค และ วันคล้ายวันสถาปนา
เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1202]
วันที่ 13 พ.ค. 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยบุคลากร จัดประชุมประสานแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. 5 ภาค และ วันคล้ายวันสถาปนา " ศ.อ.ศ.อ." ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุบงกช สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562
เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1234]
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พิธีปลูกต้นไม้มงคล ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อ : 29 เมษายน 2562  [อ่าน : 1260]
วันที่ 29 เมษายน 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคล ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดย มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562
เมื่อ : 29 เมษายน 2562  [อ่าน : 1201]
วันที่ 29 เมษายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.ครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 25 เมษายน 2562  [อ่าน : 1205]
วันที่ 25 เมษายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.ครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงคาน จ.เลย
ประชุมปฎิบัติการผลิตสื่อเสียงรูปแบบรายการวิทยุ
เมื่อ : 24 เมษายน 2562  [อ่าน : 1139]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคฯ มอบหมายให้ส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงรูปแบบรายการวิทยุ ตามโครงการผลิตสื่อเสียงในรูปแบบรายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอภัยจันทวิมล สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21]