ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561
เมื่อ : 28 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 595]
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเอกวัฒน์ บุญใบ รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสถาบัน กศน. ภาค
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 861]
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวสกุลตรา ขอสุข และนางสาวอภิญญา พลอาสา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสถาบัน กศน. ภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงาน กศน.
ประชุมการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 555]
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากรของสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุบงกช 111
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เมื่อ : 14 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 571]
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และได้นำนิทรรศการไปแสดงร่วมด้วย ณ กศน.ตำบลโนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการตรวจราชการ
เมื่อ : 08 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 604]
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการตรวจราชการ
การประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
เมื่อ : 01 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 720]
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค (พ.ศ.2563-2565)
เมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 800]
พิธีเปิดโดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวง ศธ. รร.รอยัลริเวอร์ กทม.ดร.วิเชียรโชติ ผอ.สถาบันฯ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาภาค(พ.ศ.2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.2563 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2561
เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 738]
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2561
ประชุมการวางแผนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 813]
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมการวางแผนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศกับสถาบัน กศน.ภาค ทั้ง 5 ภาค ณ ห้องประชุมมรกต สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ
เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 838]
ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์และนางสาวศรัญญา โนนดู่เขต เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน
เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 785]
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากร ครั้งที่๑๐/๒๕๖๑
ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 843]
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตร ๕๑) ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวีระ นวพันธุ์ สำนักงาน กศน.
ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินของ กศน.
เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 908]
วันที่ ๕ พ.ย.๒๕๖๑ ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมประชุมยุทธศาสตร์การดำเนินของภาคและการจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน ณ ห้องประชุมสุบงกช ๑๑๑ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการและรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ วิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย
เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 779]
วันที่ 5 พ.ย.2561 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการและรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ วิทยากรประวัติ- ศาสตร์ชาติไทย และการประชุมขับเคลื่อนการดำเนิน-งาน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสุบงกช 111 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมประจำเดือน
เมื่อ : 17 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 868]
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่9/2561 ณ ห้องประชุมสุบงกช(111) สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9