ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ONE SPIRIT TEAM
เมื่อ : 19 มีนาคม 2566  [อ่าน : 473]
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ONE SPIRIT TEAM ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ : 13 มีนาคม 2566  [อ่าน : 437]
วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ : 10 มีนาคม 2566  [อ่าน : 425]
วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
เมื่อ : 10 มีนาคม 2566  [อ่าน : 435]
วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางดรุณี รัตนสุนทร และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ : 10 มีนาคม 2566  [อ่าน : 480]
วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางดรุณี รัตนสุนทร และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องสมุดประชาชน
เมื่อ : 09 มีนาคม 2566  [อ่าน : 468]
วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางดรุณี รัตนสุนทร และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
ส่งมอบไฟล์ผลตรวจกระดาษคำตอบ และกระดาษคำตอบให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อ : 10 มีนาคม 2566  [อ่าน : 844]
วันที่ 9 มีนาคม 2566 ส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษาโดย นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษาพร้อมคณะ ส่งมอบไฟล์และกระดาษคำตอบให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ : 08 มีนาคม 2566  [อ่าน : 434]
วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางปราณี ผลาพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำยืน นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ และนางพรพันธ์ อาทิเวช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนมดแดง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด
ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ : 07 มีนาคม 2566  [อ่าน : 423]
วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ : 05 มีนาคม 2566  [อ่าน : 421]
วันที่ 5 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สายที่ 5)
เมื่อ : 05 มีนาคม 2566  [อ่าน : 443]
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ ครู พร้อมด้วย นายกัมปนาท ประชุมแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบ
นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สายที่ 4)
เมื่อ : 05 มีนาคม 2566  [อ่าน : 439]
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางดรุณี รัตนสุนทร ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบ
นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สายที่ 3)
เมื่อ : 05 มีนาคม 2566  [อ่าน : 443]
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา พลอาสา พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา พวงสุวรรณ ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบ
นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สายที่ 2)
เมื่อ : 05 มีนาคม 2566  [อ่าน : 429]
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นางสมใจ วงษ์โท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบ สายที่ 2
นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สายที่ 1)
เมื่อ : 05 มีนาคม 2566  [อ่าน : 615]
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเด่นชัย อ่ำแพร พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบ
ร่วมประชุมประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566”
เมื่อ : 03 มีนาคม 2566  [อ่าน : 462]
วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566”
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือและกรอบแนวทางการนิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 02 มีนาคม 2566  [อ่าน : 452]
ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือและกรอบแนวทางการนิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ระดับประเทศ
เมื่อ : 01 มีนาคม 2566  [อ่าน : 468]
วันที่ 1 มีนาคม 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ระดับประเทศ
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 432]
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุม
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ กศน. ครั้งที่ 4 (สมศ.)
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 530]
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางธัญรัศม์ มิ่งไชยอนันต์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครู เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ กศน. ครั้งที่ 4
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]