ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน. รุ่นที่1
เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 823]
เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน. รุ่นที่1 ตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบรอบ 65 ปี
เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 1123]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียง พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา "ศ.อ.ศ.อ" ครบรอบ 65 ปี
ประชุมประสานแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. 5 ภาค และ วันคล้ายวันสถาปนา
เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 829]
วันที่ 13 พ.ค. 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยบุคลากร จัดประชุมประสานแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. 5 ภาค และ วันคล้ายวันสถาปนา " ศ.อ.ศ.อ." ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุบงกช สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562
เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 843]
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พิธีปลูกต้นไม้มงคล ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อ : 29 เมษายน 2562  [อ่าน : 855]
วันที่ 29 เมษายน 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคล ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดย มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562
เมื่อ : 29 เมษายน 2562  [อ่าน : 832]
วันที่ 29 เมษายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.ครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 25 เมษายน 2562  [อ่าน : 843]
วันที่ 25 เมษายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.ครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงคาน จ.เลย
ประชุมปฎิบัติการผลิตสื่อเสียงรูปแบบรายการวิทยุ
เมื่อ : 24 เมษายน 2562  [อ่าน : 777]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคฯ มอบหมายให้ส่วนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงรูปแบบรายการวิทยุ ตามโครงการผลิตสื่อเสียงในรูปแบบรายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอภัยจันทวิมล สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day
เมื่อ : 24 เมษายน 2562  [อ่าน : 791]
วันที่ 24 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ภายในบริเวณสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 สำนักงาน กศน . และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 19 เมษายน 2562  [อ่าน : 815]
วันที่ 19 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวสกุลตรา ขอสุข และนางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 สำนักงาน กศน . และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เมืองทองธานี
ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
เมื่อ : 17 เมษายน 2562  [อ่าน : 737]
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมสักการะศาลเจ้าพ่อไชยบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกราต์ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 6 เมษายน 2562
เมื่อ : 06 เมษายน 2562  [อ่าน : 903]
วันที่ 6 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประชุมปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่นิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์
เมื่อ : 06 เมษายน 2562  [อ่าน : 847]
วันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางศรัญญา โนนคู่เขตโขง คร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่นิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์
กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา ศึกษาดูงาน เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
เมื่อ : 29 มีนาคม 2562  [อ่าน : 901]
วันที่ 29 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาค พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากรจากอาจารย์แสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครูเชี่ยวชาญ ให้การความรู้และจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน
การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุน กศน.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 29 มีนาคม 2562  [อ่าน : 781]
วันที่ 28 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่าน ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาค ประธานโครงการการคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุน กศน.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด ประธานกลุ่มศูนย์ 5 กลุ่ม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลการคัดเลือก ณ ห้องประชุม 111 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อ : 27 มีนาคม 2562  [อ่าน : 800]
วันที่ 27 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เมื่อ : 11 มีนาคม 2562  [อ่าน : 786]
วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ บ้านสวนทิพย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
เมื่อ : 06 มีนาคม 2562  [อ่าน : 1113]
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาคเช้า ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ภาคบ่าย ณ กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณ ท่านผอ.สนง.กศน.จังหวัด ท่านรอง ผอ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ ผอ.กศน.อำเภอคอนสาร คุณครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
ประชุมชี้แจงการประสานแผนการนิเทศ
เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 902]
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมชี้แจงการประสานแผนการนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 790]
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12]