ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยการประยุกต์ใช้ google app sheet และ google looker studio
เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 514]
ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยการประยุกต์ใช้ google app sheet และ google looker studio โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช จากมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม เป็นวิทยากร
อบรมเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ TUFEC ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 476]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ TUFEC ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์คัดเลือกเว็บไซค์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://rls.nfe.go.th)
เมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 504]
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย ครู สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์คัดเลือกเว็บไซค์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (http://rls.nfe.go.th) ณ ห้องประชุม ศกพ. ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน.
ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัยและปรนัย การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่2
เมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 667]
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัยและปรนัย การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 565]
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันกีฬา กศน. ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “กศน.อีสาน เกมส์ ESAN ONIE GAMES ” ครั้งที่ 6
เมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 689]
ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดการแข่งขันกีฬา กศน. ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “กศน.อีสาน เกมส์ ESAN ONIE GAMES ” ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
ประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 01 กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 629]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) โดยนายประวิตร ประธรรมโย รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) พร้อมด้วยคณะครู จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566
เมื่อ : 26 มกราคม 2566  [อ่าน : 524]
วันที่ 26 มกราคม 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน. อีสาน เกมส์ ครั้งที่ 6 ESAN ONIE GAMES
เมื่อ : 24 มกราคม 2566  [อ่าน : 564]
วันที่ 24 มกราคม 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน. อีสาน เกมส์ ครั้งที่ 6 ESAN ONIE GAMES " ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม
ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ : 18 มกราคม 2566  [อ่าน : 509]
วันที่ 18 มกราคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
เมื่อ : 17 มกราคม 2566  [อ่าน : 505]
วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2566 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566
เมื่อ : 16 มกราคม 2566  [อ่าน : 511]
วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566
สักการะศาลพระไชยบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566
เมื่อ : 10 มกราคม 2566  [อ่าน : 516]
วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายมนตรี บูชาพรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สักการะศาลพระไชยบุรี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของหน่วยงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และบุคลากรทุกคน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ศาลพระไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด “มหกรรมแข่งขันกีฬา กศน. ร้อยแก่นสารเกมส์” ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
เมื่อ : 27 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 503]
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และให้กำลังใจนักกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬากศน. ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “มหกรรมแข่งขันกีฬา กศน. ร้อยแก่นสารเกมส์” ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน. ภูธานีเกมส์ ครั้งที่ 7
เมื่อ : 17 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 608]
วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด "กศน. ภูธานีเกมส์ ครั้งที่ 7
ร่วมเป็นเกียรติ ในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด สามเหลี่ยมมรกตเกมส์ 2566 ครั้งที่ 6
เมื่อ : 16 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 517]
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักกีฬา กรีฑา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา "กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกตเกมส์ 2566 ครั้งที่ 6
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนธันวาคม
เมื่อ : 14 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 483]
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุม
ร่วมเป็นเกียรติ การจัดแข่งขันกีฬา กศน.อุบลราชธานี เกมส์ ครั้งที่ 9
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 528]
วันที่ 12 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.อุบลราชธานี เกมส์ ครั้งที่ 9 "สปิริต มิตรภาพ สามัคคี"
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามราชการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 13 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 522]
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับการตรวจเยี่ยมและติดตามจากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จัดกิจกรรม 5 ส และBig Cleaning day เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
เมื่อ : 09 ธันวาคม 2565  [อ่าน : 759]
ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]