ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 17 กันยายน 2566  [อ่าน : 431]
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราราชการครูและบุคลากร นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษา และทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา SDGs
เมื่อ : 13 กันยายน 2566  [อ่าน : 450]
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษา และทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา"SDGs"เป้าหมายที่ 4 (Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ ไตรมาส4 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอุดรธานี และห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
เมื่อ : 09 กันยายน 2566  [อ่าน : 322]
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเด่นชัย อ่ำแพร ครู พร้อมด้วย นางดรุณี รัตนสุนทร และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ ไตรมาส 4
จัดโครงการอบรมพัฒนาสุขภาพจิต Well-being ที่ดี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 08 กันยายน 2566  [อ่าน : 378]
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดจัดโครงการอบรมพัฒนาสุขภาพจิต Well-being ที่ดี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ร่วมงานพิธีเฉลิมฉลอง วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจำปี 2566
เมื่อ : 08 กันยายน 2566  [อ่าน : 321]
วันที่ 8 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเฉลิมฉลอง "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ร่วมการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อ : 06 กันยายน 2566  [อ่าน : 321]
วันที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมประชุมการจัดงานสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษา
เมื่อ : 05 กันยายน 2566  [อ่าน : 332]
วันที่ 5 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมการจัดงานสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี
ร่วมรับมอบเกียรติบัตร ภาคีเครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคัดเลือก กศน.ต้นบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส
เมื่อ : 04 กันยายน 2566  [อ่าน : 337]
วันที่ 4 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตร ภาคีเครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคัดเลือก กศน.ต้นบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ณ ห้องประชุมอำเภอตระกาลพืชผลชั้น 2
โครงการการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำหรับบุคลากร สกร. ที่สังกัดสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2566
เมื่อ : 04 กันยายน 2566  [อ่าน : 348]
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำหรับบุคลากร สกร. ที่สังกัดสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2566
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 398]
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอเมืองชัยภูมิ และ สกร. อำเภอแก้งคร้อ สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดชัยภูมิ
จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อ : 29 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 381]
ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้(Co-Learning Space) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอประโคนชัย และ สกร. อำเภอพลับพลาชัย สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อ : 29 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 406]
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอประโคนชัย และ สกร. อำเภอพลับพลาชัย สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 29 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 332]
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอสังขะ และ สกร. อำเภอปราสาท สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดสุรินทร์
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 25 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 330]
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอเสลภูมิ และ สกร. อำเภอโพนทอง สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำ Application หน่วยจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 25 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 345]
ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำ Application หน่วยจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ : 24 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 318]
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ สกร. อำเภอบรบือ สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดมหาสารคาม
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอพนา และ สกร. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อ : 23 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 355]
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางเดือนเพ็ง แก่นต้น ครู และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สกร. อำเภอพนา และ สกร. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงาน สกร. จังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 23 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 357]
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องอภัยจันทวิมล สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมงานการประชุมขับเคลื่อนงานการศึกษาจาก กศน.สู่ สกร.อย่างมีคุณภาพ กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
เมื่อ : 18 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 349]
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานการประชุมขับเคลื่อนงานการศึกษาจาก กศน.สู่ สกร.อย่างมีคุณภาพ กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
ส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 18 สิงหาคม 2566  [อ่าน : 416]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งมอบเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับ สำนักงาน สกร.จังหวัด 15 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]