ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กลุ่มสำนักงาน สกร.จังหวัดนครชัยบุรินทร์)
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 166]
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานคณะกรรมการประเมิน ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส (ระดับภาค) ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม (ระดับภาค) ใน
ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กลุ่มสำนักงาน สกร.จังหวัดภูธานี)
เมื่อ : 05 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 164]
วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานคณะกรรมการประเมิน ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส (ระดับภาค) ดำเนินการประเมินคัดเลือกกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม (ระดับภาค)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
เมื่อ : 03 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 204]
นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชครูและลูกจ้สงประจำ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 อุบลราชธานี
เมื่อ : 03 มิถุนายน 2566  [อ่าน : 173]
นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2566  [อ่าน : 219]
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2566  [อ่าน : 273]
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศสกร.อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน
เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2566  [อ่าน : 256]
ต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร จาก ศสกร.อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน นำโดย นายนิมิตร หงสนันทน์ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอบ่อเกลือ ในโอกาสมาศึกษาดูงานการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมพิธีโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน ฯ ระหว่าง สำนักงาน กศน. ให้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสการยกระดับ สำนักงาน กศน. สู่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
เมื่อ : 18 พฤษภาคม 2566  [อ่าน : 195]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน ฯ ระหว่าง สำนักงาน กศน. ให้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสการยกระดับ “สำนักงาน กศน.” สู่ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้”
ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครู กศน. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัยส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2566  [อ่าน : 234]
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครู กศน. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัยส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันคล้ายวันสถาปนา 14 พฤษภาคม 2566 (69 ปี ศ.อ.ศ.อ.) จากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ.) สู่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2566  [อ่าน : 223]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา “69 ปี ศ.อ.ศ.อ.” จากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ.) สู่ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2566  [อ่าน : 166]
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เมื่อ : 06 พฤษภาคม 2566  [อ่าน : 186]
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายคณิต สาธรราษฎร์ พนักงานธุรการ ส๔ และนายวิทยา คลั่งพิบูลย์ พนักงานขับรถยนต์ ส๒ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เมื่อ : 04 พฤษภาคม 2566  [อ่าน : 196]
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางจันทนา พรรณเจริญ พนักงานธุรการ ส๓ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้การปรับเปลี่ยนจาก กศน.สู่ กสร.(กรมส่งเสริมการเรียนรู้)
เมื่อ : 26 เมษายน 2566  [อ่าน : 220]
วันที่ 26 เมษายน 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้การปรับเปลี่ยนจาก กศน.สู่ กสร.(กรมส่งเสริมการเรียนรู้)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ : 25 เมษายน 2566  [อ่าน : 183]
วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายสุชาติ สุวรรณประทีป ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางทวีภรณ์ บุญลา ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนายวิทยา คลั่งพิบูลย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 12 เมษายน 2566  [อ่าน : 266]
วันที่ 12 เมษายน 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางจันทนา พรรณเจริญ พนักงานธุรการ ส3 เข้าร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมงานวันครอบครัว ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 08 เมษายน 2566  [อ่าน : 235]
วันที่ 8 เมษายน 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันครอบครัว ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายรังสรรค์ สลับแสง ประธานชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี และมีผู้อาวุโส สมาชิกในชมรมฯ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
เมื่อ : 06 เมษายน 2566  [อ่าน : 194]
วันที่ 6 เมษายน 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวสกุลตรา ขอสุข ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายเด่นชัย อ่ำแพร ครู และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษามือเบื้องต้น” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ : 05 เมษายน 2566  [อ่าน : 330]
ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ภาษามือเบื้องต้น” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิเปิดและพิธีปิด
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนเมษายน 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566
เมื่อ : 19 เมษายน 2566  [อ่าน : 215]
วันที่ 2 เมษายน 2566 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนเมษายน 2566
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]