ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมใจบรรจุของอุปโภค บริโภค ที่ได้รับจากผู้ร่วมบริจาค เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วม
เมื่อ : 11 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 64]
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการครูและบุคลากรร่วมใจบรรจุของอุปโภค บริโภค ที่ได้รับจากการร่วมบริจาค เพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบาย ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
เมื่อ : 27 กันยายน 2562  [อ่าน : 13]
วันที่ 26 กันยายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จุดแรก ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อำเภอตระกาลพืชผล ซึ่งได้มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบอุทกภัย พร้อมให้กำลังใจคณะครูและผู้บริหารในการทำงาน ห่วงใยฝากให้ดูแลเด็ก ๆ ในพื้นที่นี้ ให้มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยดีเฝ้าระวังการเกิดโรคต่างๆ ที่อาจจะมาพร้อมกับน้ำท่วม
รับโล่รางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ประจำปี 2562 และรับประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้เกษียณอายุราชการ
เมื่อ : 19 กันยายน 2562  [อ่าน : 8]
วันที่ 15 กันยายน 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับโล่รางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ประจำปี 2562 และรับประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 จากท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวศึกษาธิการ ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมปฎิบัติการการสรุปผลการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ : 19 กันยายน 2562  [อ่าน : 13]
วันที่ 14 กันยายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการการสรุปผลการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแซนดูล เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัด จันทบุรี
การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดศึกษา รัชกาลที่10 สู่การปฎิบัติงานในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 07 กันยายน 2562  [อ่าน : 38]
วันที่ 5 กันยายน 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.และสถานศึกษาขึ้นตรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดศึกษา รัชกาลที่10 สู่การปฎิบัติงานในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอเวนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น
คณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2562
เมื่อ : 02 กันยายน 2562  [อ่าน : 23]
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา ตุ๊กสันเทียะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุม คณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงาน กศน. โดย ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน ประธานที่ประชุม
การพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
เมื่อ : 22 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 26]
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสุบงกช (111)
การประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 21 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 22]
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
เมื่อ : 21 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 24]
วันที่ 19 สิงหาคม 2562นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโกเมน รร.เนวด้าคอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี
นิเทศสนามสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด
เมื่อ : 19 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 39]
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศสนามสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นิเทศติดตามสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด
เมื่อ : 19 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 22]
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางนิทรา วสุเพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 32]
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Exam)
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 29]
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Exam) ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่8-9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตรดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษเพื่องานอาชีพ
เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 35]
วันที่ 7 สิงกาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2562"หลักสูตรดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษเพื่องานอาชีพ" รูปแบบกลุ่มสนใจ จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ ชมรมศาลาหนองนาควาย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ปิดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา การสร้างอินโฟกราฟิกสำหรับชุดการเรียน เพื่อสนับสนุนงาน กศน.
เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 38]
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ เยี่ยมชมผลงานและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา การสร้าง lnfographic สำหรับชุดการเรียนรู้
เมื่อ : 31 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 35]
นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิด การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา การสร้าง lnfographic สำหรับชุดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 30 กค.-2 สค.2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 53]
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในงานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
การสัมนาเสริมประสบการณ์ หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พศ.2562
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 51]
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดการสัมนาเสริมประสบการณ์ หลักสูตรวิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พศ.2562 ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 34]
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2562 "หลักสูตรดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษเพื่องานอาชีพ"รูปแบบกลุ่มสนใจ จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ แกรนด์ปาการ์เดน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายภายใต้โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจราชการ
เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 44]
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นายเอกวัฒน์ บุญใบ รองผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายภายใต้โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจราชการ และ ติดตามประเมินผล ระดับภาค และระดับจังหวัด และกิจกรรม IME Family Day ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคายและจังหวัดเลย
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5]