ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรให้ความรู้การประเมินผลเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษา (เทียบระดับการศึกษา)
เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2567  [อ่าน : 20]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ
งานวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี
เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2567  [อ่าน : 29]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 70 ปี ศ.อ.ศ.อ. 14 พฤษภาคม 2567 จากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ.) สู่ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2567  [อ่าน : 30]
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ
ร่วมพิธีสวดพระปริตร และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่ 29 เมษายน 2567
เมื่อ : 29 เมษายน 2567  [อ่าน : 28]
วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเด่นชัย อ่ำแพร ครู พร้อมด้วย นางสาวจิราพร ขวัญเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี และนายธีระพงษ์ กองสุข นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้าร่วมพิธี
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เมื่อ : 29 เมษายน 2567  [อ่าน : 29]
วันที่ 29 เมษายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ วงษ์ขันธ์ พนักงานพิมพ์ ส4 และนายวิทยา คลั่งพิบูลย์ พนักงานขับรถยนต์ ส2 เข้าร่วมพิธี
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567 จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 25 เมษายน 2567  [อ่าน : 141]
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครู และนายชัยรัตน์ กองสุข พนักงานธุรการ ส3 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2567
ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2567
เมื่อ : 24 เมษายน 2567  [อ่าน : 162]
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา พลอาสา ครู นางสาวสุกัญญา พวงสุวรรณ ครู นางสาวดรุณี รัตนสุนทร ครูผู้ช่วย และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2567
จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ไหว้ศาลพระไชยบุรี และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2567
เมื่อ : 19 เมษายน 2567  [อ่าน : 161]
วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.59 น. นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะครู และเจ้าหน้าที่ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ไหว้ศาลพระไชยบุรี และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567
เมื่อ : 11 เมษายน 2567  [อ่าน : 168]
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส สกร. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย สกร.จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ : 10 เมษายน 2567  [อ่าน : 172]
วันที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ “พิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส สกร.” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย สกร.จังหวัดอุบลราชธานี
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
เมื่อ : 09 เมษายน 2567  [อ่าน : 170]
วันที่ 9 เมษายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมิน ในการประชุมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เมื่อ : 06 เมษายน 2567  [อ่าน : 163]
วันที่ 6 เมษายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเด่นชัย อ่ำแพร ครู และนางจันทนา พรรณเจริญ พนักงานธุรการ ส3 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ร่วมเป็นเกียรติในงาน วันรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ : 02 เมษายน 2567  [อ่าน : 187]
วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "วันรักการอ่าน“ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ร่วมเป็นเกียรติในงาน วันรักการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทย และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567
เมื่อ : 02 เมษายน 2567  [อ่าน : 186]
วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และนางดรุณี รัตนสุนทร ครูผู้ช่วย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน วันรักการอ่าน อนุรักษ์มรดกไทย และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
เมื่อ : 31 มีนาคม 2567  [อ่าน : 178]
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวสกุลตรา ขอสุข ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางเดือนเพ็ง แก่นต้น ครู และนายคณิต สาธรราษฎร์ พนักงานธุรการ ส4 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เมื่อ : 28 มีนาคม 2567  [อ่าน : 181]
วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางทวีภรณ์ บุญลา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวธัญรัศม์ มิ่งไชยอนันต์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวอภิญญา พลอาสา ครู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 3/2567
โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้มืออาชีพ
เมื่อ : 27 มีนาคม 2567  [อ่าน : 198]
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้มืออาชีพ โดยมี นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด
ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567
เมื่อ : 01 เมษายน 2567  [อ่าน : 169]
วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางจันทนา พรรณเจริญ พนักงานธุรการ ส3 และนางสาวจิราพร ขวัญเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี 18 มีนาคม
เมื่อ : 18 มีนาคม 2567  [อ่าน : 191]
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี 18 มีนาคม
ประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 15 มีนาคม 2567  [อ่าน : 181]
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]