ข่าวเด่น สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เมื่อ : 27 มิถุนายน 2565  [อ่าน : 18]
ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู และบุคลากร สถาบัน กศน.ภาค 5 ภาค ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ : 09 มิถุนายน 2565  [อ่าน : 153]
ระหว่างวันที่ 6 -​ 8​ มิถุนายน​ 2565 ส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรม เดอะ คอนวีเนียน อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ : 02 มิถุนายน 2565  [อ่าน : 80]
2 มิถุนายน 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องโถง ตึกอำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21
เมื่อ : 25 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 83]
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีวิทยากรอบรมให้ความรู้ ได้แก่ นายอภิวัฒน์ วงศ์กัญหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 80]
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 โดยนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด
พิธีรำลึกวันสถาปนา 68 ปี เกียรติภูมิ “ศ.อ.ศ.อ.”
เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 79]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีรำลึกวันสถาปนา 68 ปี เกียรติภูมิ “ศ.อ.ศ.อ.” มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายสังฆทาน และปิ่นโตแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวงศาลพระไชยบุรี พิธีรำลึกวันคล้ายวันสถาปนา 68 ปี ศ.อ.ศ.อ. และการเสวนาบทบาทของ ศ.อ.ศ.อ. และทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมรำลึกถึงวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ.
เมื่อ : 06 พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 92]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 วันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ.
ประชุมประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 27 เมษายน 2565  [อ่าน : 118]
วันที่ 22 เมษายน 2565 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
เมื่อ : 27 เมษายน 2565  [อ่าน : 110]
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำของ นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ดีเด่น
เมื่อ : 24 มีนาคม 2565  [อ่าน : 159]
23 มีนาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูสกุลตรา ขอสุข ครูนิตยา ตุ๊กสันเทียะ ครูอภิญญา พลอาสา ครูเด่นชัย อ่ำแพร ครูกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ และครูสุกัญญา พวงสุวรรณ เป็นคณะกรรมคัดเลือก ณ ห้องประชุมสุบงกช (111)
รองเลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ : 14 มีนาคม 2565  [อ่าน : 175]
12 มีนาคม 2565 นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องตรวจกระดาษคำตอบ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 201]
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 234]
ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลำดับที่ 2 เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักศึกษา ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 189]
ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครูผู้ช่วย นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักศึกษา ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอเชียงยืน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ กศน.อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยแต่ละสนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2564 และวางแผนการดำเนินงานในปี 2565
เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 208]
ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.วิเชียรติโชติ โสอุบล ผู้อำนวยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวอภิญญา พลอาสา ครู และนางสาวสุกัญญา พวงสุวรรณ ครูผู้ช่วย ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2564 และวางแผนการดำเนินงานในปี 2565 ณ โรงแรมเดอ ไพรม์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร
ประชุมจัดเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 205]
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารประธานกลุ่มโซนทั้ง 5 โซน และนายธนกฤษ โคตรภักดี นางสาวสิรินทรา โพธิ์ศรี นางสาวดวงใจ แสงพฤกษ์ โดยมี นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กศน.อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
อบรมหลักสูตรจิตอาสาของ กศน. ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 216]
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรม "หลักสูตรจิตอาสาของ กศน. " ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานในพิธีเปิด
นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชุมออนไลน์
เมื่อ : 17 ธันวาคม 2564  [อ่าน : 354]
17 ธันวาคม 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายมนตรี บูชาพรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชุมออนไลน์
กิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เมื่อ : 07 ธันวาคม 2564  [อ่าน : 275]
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายวิเชียรโชติ โสอุบล พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อ : 07 ธันวาคม 2564  [อ่าน : 270]
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]